ÎNTREBARE Adresată: Domnului Viceprim-Ministru Daniel Constantin, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Acordarea primei pe exploatațiile agricole.

Stimate domnule vicepremier,

După cum știți, prima pe exploatație se acordă producătorilor agricoli o singură dată pe an, în funcție de efectivul de bovine înregistrat în Registrul național al exploatațiilor. Astfel, fermierii care și-au cumpărat animale între timp nu mai pot beneficia de subvențiile aferente restului anului, în aceeași situație fiind și cei care le-au vândut, care nu mai intră în posesia sumele respective, deși ar fi avut dreptul pentru perioada în care au deținut animale.

În aceste condiții, vă întreb respectuos domnule ministru dacă aveți în vedere modificarea anuală a datei de referință privind plățile aferente primei pe exploatație? Vă solicit acest lucru în numele numeroșilor fermieri deținători de animale din județul Bacău care mi-au solicitat sprijinul cu doleanța amintită.

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD Bacău,

Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.