Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului Legii Turismului

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru examinarea şi depunerea unui nou raport privind Proiectul de Lege a Turismului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor, cu majoritate de voturi, au hotărât respingerea proiectului de lege, respectiv Legea Turismului.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Era extraordinar dacă s-ar fi aşezat liniştea peste această dezbatere, odată cu intervenţia făcută de comisie, respectiv prin propunerea de respingere. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Ca atare, suntem obligaţi să aducem precizări Camerei Deputaţilor, de ce anume s-a ajuns la această soluţie, respectiv de respingere de către plenul Camerei.

Reamintim faptul că vorbim, totuşi, de un domeniu extrem de important pentru economia României, dar care presupune o abordare complexă, pentru că el integrează mai multe domenii ale economiei, începând de la infrastructură, administraţie locală, mediu, protecţia mediului şi activitatea propriu-zisă de turism, în care o componentă, zic eu, forte pentru România ar fi fost balneologia.

Aceste lucruri au fost dezbătute în detaliu în cadrul comisiilor şi mai ales în cadrul comisiei noastre. Vă reamintesc, la vremea respectivă aveaţi majoritatea în comisii, prin urmare, posibilitatea să impuneţi votul majoritar.

Este de neînţeles să spuneţi astăzi că nu a trecut atunci când aveaţi majoritate pentru că nu ştiu ce lobby ar fi făcut cineva din opoziţie. În realitate, nu a trecut pentru că legea nu făcea altceva decât să centralizeze decizia din turismul românesc. Respectiv, dacă cineva şi-ar fi propus să realizeze un obiectiv turistic într-o staţiune, să spunem, de comercializare a unor produse artizanale, proiectul respectiv trebuia să fie avizat de către Ministerul Turismului. Trebuia neapărat ca toate aceste proiecte să facă drumul din toate staţiunile României către Bucureşti.

Ne dăm seama, este simplu de înţeles că s-ar fi creat o birocraţie care ar fi fost o frână categorică în dezvoltarea activităţii de turism. Dar cea mai gravă, după părerea mea, precizare din lege la vremea respectivă era aceea care făcea referire la investitorii străini, şi care investitori străini puteau să vină cu un proiect complex de dezvoltare a unei staţiuni, erau obligaţi să prezinte acest proiect complex şi business-planul Ministerului Turismului, Ministerul Turismului l-ar fi avizat şi ar fi spus: Da, dar managementul acestui obiectiv este numit de noi, de către minister.

Să-mi spuneţi ce investitor în turism din lumea întreagă acceptă să vină cu toţi banii pentru dezvoltarea unui obiectiv în turismul românesc, dar Ministerul Turismului să-i numească management-ul şi echipa de conducere. Multe alte elemente au fost, practic, puse în discuţie la vremea respectivă, votul a fost, însă, inclusiv din partea dumneavoastră, împotriva legii.

Mulţumesc.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.