Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 – Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă subliniez faptul că Senatul a adoptat proiectul.

De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege, aşa cum a fost menţionat, şi de reprezentantul Guvernului, instituie excepţii de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar.

De ce? Pentru că pentru activitatea de producere a apei grele, prin plata acestor taxe, în fapt, taxele ar fi trebuit suportate de la bugetul de stat.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Mă simt obligat să vă dau un citat din înţelepţii omenirii care spuneau aşa: “La voi ce astăzi este lege, mâine este fărădelege”.

Şi am să mă adresez stimatului coleg care a ridicat o problemă pe fond corectă privind protecţia mediului, privind scoaterea din circuitul agricol etc., etc. Însă, a neglijat două elemente fundamentale: unu, că această necesitate a fost promovată de către guvernul dumneavoastră, că această necesitate a fost susţinută de ministrul dumneavoastră de la vremea respectivă, care a trimis următorul material comisiei şi comisiilor, în care ne spune: “Faţă de cele menţionate vă rugăm să ne sprijiniţi în adoptarea proiectului de act normativ în cauză, luând în considerare problemele reale pe care le întâmpină RAAN în dezvoltarea infrastructurii energetice, a obiectivului privind producţia de apă grea, de energie electrică, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, precum şi de protejare a mediului înconjurător. Or, acum, după ce a trecut etapa dumneavoastră de guvernare, o astfel de abordare, care este de fapt împotriva principiului iniţiat de Guvern şi care vine în rezolvarea ambelor probleme, nu prea mai este de înţeles.

Ca atare, vă rugăm să aveţi în primul rând consecvenţă şi, doi, înţelegere pentru o problemă reală în acest caz, pentru care Guvernul la vremea respectivă şi noi astăzi considerăm că în mod corect a ţinut să promoveze acest act normativ.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.