Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Şi pentru schi, în România, există o legislaţie deja aplicabilă şi care produce efecte. Comisia pentru industrii şi servicii, însă, a preluat în dezbatere şi avizare în fond propunerea legislativă.

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege, proiect care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii pentru aprobarea Programului naţional “Schi în România.” Respectiv, beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, precum şi a celor destinate realizării instalaţiilor de transport pe cablu vor fi exceptaţi de la plata obligaţiilor băneşti.

Şi alte propuneri care sunt în acelaşi sens, respectiv excepţii de la plata obligaţiilor băneşti, drept pentru care membrii comisiei propun respingerea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.