Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbateri şi avizare în fond cu propunerea legislativă. Aş vrea să vă spun că Senatul a respins propunerea, Guvernul nu susţinere adoptarea propunerii legislative. De asemenea, Comisiile juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru buget, finanţe şi bănci şi administraţie publică au avizat negativ această propunere legislativă.

Propunerea are ca obiect de reglementare stabilirea unor mecanisme economice, respectiv acordarea unor facilităţi şi înlesniri persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale, societăţilor comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice.

Pentru aceasta, propune introducerea unei etichete ecologice, pentru serviciile de cazare pentru turişti.

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, examinând legislaţia în vigoare şi prevederile existente deja în legislaţia privind reglementarea activităţi de turism, propun Camerei respingerea acesteia.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Într-adevăr, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a dat aviz favorabil.

Aş vrea, însă, să vă spun că înregistrăm – şi o să vedeţi şi la celelalte propuneri pe care le avem în discuţie astăzi, o suprareglementare a domeniului turistic şi mai ales încercarea de a aduce criterii noi la cele existente şi pe care mulţi dintre operatorii din turism nu le îndeplinesc încă, deşi există reglementare, inclusiv pe domeniul ecologic, care este stabilită în baza unor criterii foarte clare pentru care operatorii trebuie să aplice. Nu este nevoie de încă o reglementare în acest sens.

Acesta a fost motivul pentru care celelalte comisii şi comisia noastră propun respingerea. Există cadru legislativ deja.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.