Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă subliniez că Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil acest proiect de lege care are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2009/20 a Comisiei Europene în scopul instituirii obligaţiei proprietarilor de nave de a se asigura în ceea ce priveşte creanţele maritime.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.