Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu proiectul de lege menţionat.

Subliniez că Senatul a adoptat proiectul de lege, proiect de lege care, pe fond, încearcă să stopeze o fraudă care a început să producă pagube imense. De asemenea, să pericliteze siguranţa circulaţiei trenurilor şi să amplifice producerea unor evenimente feroviare.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.