ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Ministru Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

De către: Deputat PSD Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Combaterea evaziunii fiscale în domeniul relaţiilor de muncă şi a angajărilor fictive în judeţul Bacău.

Stimată doamnă Ministru,

Combaterea evaziunii fiscale este un ţel declarat al actualei guvernări, iar în acest context sunt sigur că se acţionează cu determinare şi de către organismele de control aflate în subordinea MMFPSPV. Una dintre structurile abilitate să reducă evaziunea fiscală în rândul angajaţilor şi, implicit, fenomenul muncii la negru, este Inspecţia Muncii. Instituţia amintită este responsabilă cu depistarea persoanelor care nu au contracte valabile de muncă şi a celor care prestează diferite activităţi, contra unei remuneraţii, fără a avea documente legale în acest sens.
Vă întreb respectuos, stimată doamnă Ministru:
1. Câte amenzi au fost aplicate în ultimul an în România, şi punctual în judeţul Bacău, pentru abateri de la normele legale privind relaţiile de muncă şi cele dintre angajat-angajator?
2. Ce sancţiuni au fost aplicate persoanelor care au fost descoperite fără a avea contracte individuale de muncă, atât la nivel naţional, cât şi în Bacău?
3. Câţi agenţi economici angajatori au fost sancţionaţi, la nivel naţional şi al judeţului Bacău, pentru muncă la negru?
4. Câte propuneri de cercetare penală a înaintat organelor competente Inspecţia Muncii pentru muncă fără forme legale de angajare şi care a fost cursul acestora?
5. Câte accidente de muncă au avut loc în ultimul an, atât la nivel naţional, cât şi în Bacău, din cauza nerespectării normelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

Solicit răspuns scris.
Deputat PSD Bacău,
Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.