ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Sorin Câmpeanu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Recuperarea drepturilor salariale pierdute prin neaplicarea Legilor 330/ 2009 şi 285/2010 de către cadrele didactice din judeţul Bacău.

Stimate domnule Ministru,

Vă supun atenţiei memoriul trimis dvs., prin intermediul meu, de către sute de cadre didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Bacău, cu rugămintea de a analiza cu celeritate aceste solicitări.
„În numele mai multor cadre didactice din învăţământul preuniversitar, vă adresăm rugămintea să analizaţi situaţia care s-a creat, pe care dorim să v-o aducem la cunoştinţă şi să vă solicităm tot sprijinul pentru rezolvarea acesteia.
Datorită neaplicării legilor salariale 330/2009 (privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice) şi 285/2010 (privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice), cadrele didactice şi didactice auxiliare nu au primit drepturile băneşti corespunzătoare. În urma unor procese, unele cadre didactice au câştigat, prin hotărâri judecătoreşti, aceste drepturi. Alte cadrele didactice care din diferite motive (pensionari după 2010, transferul/detaşare la alte şcoli în această perioadă, omisiuni de pe tabele, CNP scris greşit, neglijenţe ale sindicatelor, concediu creştere copil, lipsa posibilităţii de angajare a unui avocat care să le reprezinte în instanţă, etc.) nu au astfel de hotărâri judecătoreşti. nu primesc banii.
Considerăm că suntem discriminaţi toţi cei care nu-şi pot primi drepturile salariale, ţinând cont că toţi suntem cadre didactice şi ne aflăm pe aceleaşi state de plată cu cei care au primit şi primesc deja aceste drepturi.
Dorim ca toate cadrele didactice si didactice auxiliare, inclusiv cei care nu au obţinut drepturile salariale în instanţă, din diverse motive, să îşi recupereze drepturile salariale pierdute prin neaplicarea Legilor 330/ 2009 şi 285/2010 pentru perioada 1 ianuarie 2010-13 mai 2011.
În numele cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti, Liceul Tehnologic Dărmăneşti, Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” Moineşti, care nu au primit aceste drepturi, punându-ne speranţa că Excelenţa Voastră veţi găsi o soluţie oportună, vă solicităm sprijinul pentru rezolvarea doleanţei noastre.”
V-am prezentat integral rugămintea cadrelor didactice din cele trei unităţi de învăţământ reprezentative pentru această zonă a judeţului Bacău, şi vă întreb respectuos ce răspuns le daţi acestor dascăli, precum şi ce şanse sunt pentru a le rezolva problemele expuse şi a nu mai fi discriminaţi?

Solicit răspuns scris.
Deputat PSD de Bacău,
Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.