ÎNTREBARE
Adresată: Domnului Ministru Robert Cazanciuc. Ministerul Justiţiei.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Imposibilitatea aplicării OG nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Stimate domnule ministru,

Vă supun atenţiei memoriul mai multor Primării din judeţul Bacău, dar şi din alte zone ale ţării, prin care vă prezint lacunele grave ale OG nr.55/2002, privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, primarii sunt obligaţi să ducă la îndeplinire mandatul de executare emis de instanţele judecătoreşti şi să stabilească de îndată conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru.

Până la această dată, numai în sarcina unei singure primării au fost emise un număr de aproximativ 160 mandate de executare a muncii în folosul comunităţii, din care doar aproximativ 40 de contravenienţi s-au prezentat la sediul instituţiei şi au prestat activităţi în folosul comunităţii. Pentru restul persoanelor care nu s-au prezentat la Primăria respectivă s-a solicitat sprijinul Poliţiei, care a comunicat procesele verbale de căutare. Prin corespondenţa purtată cu instanţele de judecată şi Poliţie, pentru fiecare mandat în parte, primăriile au arătat că sunt în imposibilitatea de a duce la îndeplinire mandatele de executare a muncii în folosul comunităţii, întrucât contravenienţii fie nu au fost găsiţi la adresele de domiciliu, fie sunt plecaţi din ţară, sau cu reacredinţă nu s-au prezentat la sediul instituţiei pentru luarea în evidenţă.

Unii dintre aceşti primari au sesizat Judecătoriile de pe raza de competenţă, deoarece, potrivit art.21 din OG nr.55/2002, „în cazul in care contravenientul, cu reavoinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii”, sesizare care a fost respinsă de instanţa de judecată. Aceasta a motivat că dispoziţiile art.21 din OG nr.55/2002, care vizează reexaminarea sancţiuni în sensul înlocuirii muncii cu amenda, sunt incidente când sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii s-a aplicat direct de instanţă, conform art.6-8 din acelaşi act normativ, nu si atunci când amenda a fost înlocuită cu muncă, ca urmare a sesizării organului constatator datorită insolvabilităţii contravenientului.

În acest context, Primăriile care vă cer sprijinul prin intermediul meu vă informează că sunt în imposibilitatea de a îndeplini mandatele de executare a muncii în folosul comunităţii, întrucât OG nr.55/2002 nu cuprinde prevederi care sa îi sancţioneaze pe contravenienţii care nu se prezintă la Primărie, iar corespondenţa purtată între instituţii nu are nici o finalitate, ba chiar, mai mult, îngreunează activitatea desfăşurată şi încarcă instanţele de judecată cu dosare.

Petenţii mai susţin că, mai mult, cadrul legai existent în prezent favorizează încălcarea legilor. Concret, contravenienţii pentru care nu există posibilitatea executării silite pentru neplata amenzilor nu pot fi traşi la răspundere nici dacă se înlocuieşte amenda contravenţională, aplicată prin procese verbale, cu sancţiunea obligării contravenienţilor la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, întrucât aceasta nu este o măsură de constrângere, iar neexecutarea sancţiunii prestării unei actrivităţi în folosul comunităţii se prescrie în doi ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea.

Având în vedere acest memoriu, vă întreb respectuos, domnule ministru, în numele Primăriilor afectate din toată ţara, dacă aveţi în vedere modificarea OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, în sensul de a stabili un cadru legislativ prin care contravenienţii să poată fi traşi la răspundere pentru neprezentarea la executarea muncii în folosul comunităţii?
Solicit răspuns scris.

Anexele la documentul politic pot fi consultate aici.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.