Smarandache-Miron-AlexandruÎNTREBARE
Adresată: Domnului Ministru Achim Irimescu, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Modificarea actului normativ care reglementează activitatea camerelor agricole judeţene.

Stimate domnule Ministru,

Vă supun atenţiei necesitatea modificării art.1 (2) din HG 1609/16.12.2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor de consultanţă agricolă judeţene. Această schimbare ar presupune o nouă exprimare, după cum urmează: „Camerele agricole judeţene

înfiinţate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din HG 1609/16.12.2009 sunt instituţii publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene şi în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat”. De asemenea, alin. (3) din HG 1609/16.12.2009 ar urma să fie abrogat, iar Ministerul Finanţelor Publice să fie autorizat să facă modificări în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene.

În cazul efecturării modificării menţionate, fiind în subordinea consiliilor judeţene, camerele agricole îşi pot îndeplini atribuţiunile mult mai eficient având finanţarea de la aceeaşi instituţie. Situaţia actuală este atipică, deoarece nu poţi fi în subordinea unei instituţii si finanţarea să fie de la altă instituţie, fără nici o legătură între ele. în aceste condiţii, camerele agricole din România se confruntă permanent cu un risc major de blocaj, deoarece sarcinile stabilite de CJ pot fi îndeplinite doar dacă sunt finanţate de MADR.

Având în vedere starea de fapt expusă mai sus, vă întreb respectuos domnule ministru dacă aveţi în vedere transpunerea în practică a modificărilor solicitate de către specialiştii din domeniu, în scopul eficientizării activităţii camerelor agricole din România, şi, implicit, a misiunii acestora în folosul agriculturilor?
Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.