Smarandache-Miron-AlexandruÎNTREBARE
Adresată: Domnului Ministru Adrian Curai. Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Majorarea subvenţiei acordate de stat pentru achiziţionarea de manuale şcolare.

Stimate domnule Ministru,

Problema subvenţionării manualelor şcolare este una de maximă actualitate, mai ales în urma situaţiilor din debutul acestui an şcolar, când, după cum probabil ştiţi, o serie de liceeni nu şi-au putut achiziţiona volumele necesare. în aceste condiţii, cadrele didactice susţin că trebuie să analizaţi dublarea subvenţiei acordate unui elev de la 55 la 110 Lei pentru achiziţionarea manualelor şcolare. De această măsură ar urma să beneficieze aproximativ 400.000 de elevi din clasele a Xl-a şi a Xll-a, respectiv cei din anii terminali ai învăţământului obligatoriu, aflaţi în cea mai importantă perioadă a cursurilor liceale. Din experienţa anului 2015 a rezultat în mod clar că suma de 55 de lei alocată unui elev a fost insuficientă pentru achiziţia manualelor pentru liceenii din clasele a Xl-a şi a Xll-a, care nu beneficiază de manuale gratuite oferite de stat.

Având în vedere consideraţiile expuse, vă întreb respectuos domnule ministru dacă intenţionaţi să satisfaceţi cererile elevilor şi profesorilor, în scopul majorării cuantumului subvenţiei pentru manualele şcolare?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.