Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Doamnei Preşedinte Anca Pavel Nedea. Autoritatea Naţională pentru Turism.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Insuficienta exploatare turistică a apelor termale din România.

Stimată doamnă Preşedinte,
România dispune de resurse importante de ape termale, distribuite aproape uniform în toate regiunile ţării. Calitatea acestora este recunoscută din timpul Imperiului Roman, iar proprietăţile curative sunt apreciate peste tot în lume. Cu toate acestea, România nu a fost în stare să exploateze cum se cuvine această bogăţie inestimabilă, fapt ce ne aduce pierderi economice importante.

Amintesc doar competiţia pierdută în faţa vecinilor unguri, unde în fiecare localitate este amenajat un ştrand cu apă termală, iar acestea sunt destinaţia preferată de românii din judeţele apropiate de graniţa de vest. Inutil să vă spun că ineficacitatea autohtonă în a exploata apele minerale este echivalentă cu pierderea unui număr însemnat de turişti, şi, implicit, bani ia bugetul naţional, dezvoltarea societăţilor mici şi mijlocii, a serviciilor conexe, a comerţului, etc.

Vă întreb cu respect, doamnă Preşedinte:

1. Care este rezerva de ape termale a României şi ce procent din aceasta este ea exploatată turistic?

2. Ce strategie are ANT, cel puţin pentru acest an, în ceea ce priveşte susţinerea turismului balnear?

3. Care este stuatia vechilor staţiuni balneare din România aflate în prezent în stare avansată de degradare?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.