ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Ministru Sorin Câmpeanu. Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice.

De către: Deputat PSD de Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Greutăţile întâmpinate de angajatorii care doresc să acorde burse private.

Stimate domnule Ministru,

Vă supun atenţiei o problemă care mi-a fost sesizată de către mai mulţi potenţiali beneficiari de burse private din judeţul Bacău, care au întâmpinat dificultăţi privind aplicarea Legii 376/2004 privind bursele private. Potrivit Art. 1 (1) din legea menţionată, „Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică, unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din ţară sau străinătate”. Concret, angajatorii care doresc să acorde aceste burse au solicitat definirea actelor care justifică termenul „instituţie de învăţământ superior acreditată”, cu atât mai mult cu cât acreditarea este deseori confundată cu autorizarea instituţiilor de învăţământ superior.

Cu toate că doreau să acorde aceste burse private, angajatorii din Bacău s-au confruntat în mai multe situaţii cu temerea că vor fi sancţionaţi, deoarece nu cunoşteau cu exactitate documentele care să certifice acreditarea facultăţilor absolvite de solicitanţi. în aceste condiţii, vă întreb domnule ministru:

  1. Care sunt documentele pe care instituţia de învăţământ superior acreditată trebuie să le prezinte ca anexă la contractul de acordare a burselor private, şi mă refer în special la facultăţile din străinătate?
  2. Câte solicitări de acordare de burse private au existat în ultimii ani, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău?

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD de Bacău,

Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.