Deputatul PSD de Bacău, Miron Smarandache, a primit răspuns la interpelarea trimisă președintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Gheorghe Duțu, referitoare la stadiul actual al exploatării gazelor naturale din zona Poduri-Moineşti. „Compania americană Stratum Energy şi-a exprimat dorinţa de a investi peste 150 milioane de dolari în judeţul Bacău, după ce în zona municipiului Moineşti, mai exact în comuna Poduri, s-au descoperit rezerve apreciabile de gaze naturale. Specialiştii susţin că exploatarea gazelor din apropiere de Moineşti va conferi firmei americane statutul de al treilea mare producător de gaze din România, după Romgaz şi OMV Petrom”, a subliniat Smarandache în documentul parlamentar înaintat conducerii ANRM. Deputatul social-democrat a mai adăugat doleanța localnicilor din zona Moineşti-comuna Poduri, precum şi a autorităţilor locale, care speră ca investiţia respectivă să aducă unele facilităţi pentru comunitate. „În acest sens, ar fi de dorit ca Primăria comunei Poduri să obţină o anumită sumă drept redevenţă pentru comunitatea locală, şi, de asemenea, compania americană să fie obligată să execute anumite investiţii în zonă, pentru modernizarea unor drumuri, şcoli sau grădiniţe, precum şi alte lucrări de infrastructură. De asemenea, trebuie să vă informez că vorbim despre o zonă cu tradiţie în domeniul industriei petroliere, cu foarte mulţi specialişti, care ar putea fi angajaţi de compania americană, fără a fi folosită forţă de muncă din afara judeţului Bacău. Din datele existente până acum rezultă însă că americanii au angajat deocamdată foarte puţini oameni, marea lor majoritate nefiind din zonă”, a punctat Miron Smarandache în interpelare.

La întrebările formulate de parlamentarul băcăuan, președintele ANRM, Gheorghe Duțu, a răspuns astfel:
1. Există posibilitatea ca investitorul american din zona Poduri (Stratum Energy) să realizeze solicitările mai sus enunţate, în favoarea comunităţii locale?
„ANRM este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003 şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi are ca principală atribuţie gestionarea resurselor de petrol, resurselor minerale şi a fondului geologic naţional. În acest sens, cu privire la segmentul hidrocarburilor, A.N.R.M. negociază şi încheie în numele statului român, acorduri petroliere şi controlează respectarea de către titulari a prevederilor acestora. Instituţia noastră nu deţine atribuţii privind strategia de investiţii a titularilor de acord petrolier (de exemplu, selectarea personalului) sau referitoare la obligarea titularilor de a reinvesti parte a profitului în comunitatea locală (modernizarea drumurilor, şcolilor, lucrări de infrastructură, etc)”.
2. Care este producţia anuală preconizată a fi înregistrată în zonă, după finalizarea investiţiilor?
„Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare pentru perimetrul E V -1 MOINEŞTI, încheiat de statul roman, prin A.N.R.M. şi STRATUM ENERGY ROMANIA LLC se află în etapa de explorare. Explorarea, primul stadiu în derularea operaţiunilor petroliere din România, ne permite să determinăm dacă există resurse, în ce cantităţi şi dacă se justifică trecerea la faza de exploatare ale acestora. Lucrările de explorare se desfăşoară pe o perioadă iniţială de 2-5 ani, cu posibilitatea de extindere pentru 2-3 ani, în practică, durata fazei de explorare ajungând şi la 10-15 ani. Ulterior, numai în ipoteza în care se descoperă acumulări de hidrocarburi, ce ar putea fi exploatate în scop comercial, are loc trecerea la faza de dezvoltare şi apoi, la cea de exploatare, dar numai după obţinerea tuturor avizelor necesare din partea autorităţilor competente, cu respectarea prevederilor Legii Petrolului nr. 238/2004 şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvem nr. 2075/2004. Trecerea la această etapă se poate face numai după obţinerea acordului de mediu şi asigurarea condiţiilor de captare a petrolului şi după autorizarea ANRM. Evaluarea potenţialul de hidrocarburi a zonei este în curs de realizare, astfel că, datele concrete privind estimarea unei eventuale producţii viitoare vor deveni disponibile la încheierea acestei etape”.
3. Estimaţi că atragerea de investiţii şi tehnologie din străinătate va ajuta România să devină independentă energetic? Dacă da, când previzionaţi că se va întâmpla acest lucru?
„Descoperirea de noi structuri potenţiale cu resurse şi rezerve de hidrocarburi conturează posibilitatea înlocuirii volumelor consumate anual prin exploatare şi poate avea un impact pozitiv asupra securizării pe termen lung a accesului României la resursele de petrol şi atingerii dezideratului de independenţă energetică. De aceea, ramanem interesati de colaborarea cu companii de talie mondială ce deţin resurse, tehnologii şi know-how de ultimă oră. Continuarea investiţiilor în sectorul petrolier din ţara noastră crează premisele ca România să îşi consolideze poziţia de putere în ecuanţia energetică din regiunea Sud-Est Europeană”.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.