În data de 22 iunie a fost prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor propunerea legislativă privind asociaţiile de elevi. Aceasta îşi propune să reglementeze înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor. Totodată, iniţiativa legislativă stabileşte cadrul exercitării dreptului fundamental la asociere pentru beneficiarii primari ai sistemului educaţional din România, în temeiul prezentei legi putându-se constitui asociaţii artistice, civice, culturale, sportive şi ştiinţifice. Printre cei 34 de iniţiatori s-a aflat şi deputatul băcăuan Iulian Iancu.

Conform expunerii de motive, prezenta lege specială asigură dreptul constituţional şi internaţional de liberă asociere, oferind un cadru legal de funcţionare a formelor de asociere ale elevilor. Prezenta lege dă posibilitatea minorului cu capacitate de exerciţiu limitată de a constitui şi conduce o organizaţie neguvernamentală în scop civic, educaţional, artistic, cultural sau sportiv, respectând totodată legislaţia civilă în materie.

Prin acordarea acestui cadru legal se încurajează asocierea elevilor în activităţile specifice domeniului lor de interes, creşterea gradului de responsabilitate socială a celor care-şi vor asuma înfiinţarea şi conducerea de organizaţii neguvemamentale, asigurarea independenţei faţă de factori guvernamentali şi creşterea numărului de voluntari în rândul elevilor.

Prezenta propunere legislativă facilitează crearea unui cadru structurat de dezbateri, activităţi extraşcolare şi de interes civic în rândurile elevilor, dezvoltându-le capabilităţile manageriale prin capacitatea gestionării propriei organizaţii cu statut juridic de asociaţie sau fundaţie. Prin acest fapt se creează o delimitare între activităţile extraşcolare impuse de cadrul formal de învăţământ preuniversitar şi propriile iniţiativele ale elevilor. Totodată, vine în sprijinul reglementării juridice a denumirii de „asociaţii ale elevilor” menţionat în Strategia Naţională pentru Tineret 2014-2020, strategie emisă de Ministerul Tinertului şi Sportului. Prin aceasta, Ministerul Tinertului şi Sportului şi, implicit, Guvernul României, îşi manifestă interesul pentru susţinerea activităţilor întreprinse de asociaţii ale elevilor care să fie abilitate special în a se constitui din beneficiarii direcţi ai învăţământului preuniversitar.

Concret, Legea privind asociaţiile de elevi se împarte în următoarele secţiuni:

  1. Dispoziţii generale
  2. Înfiinţarea şi înscrierea
  3. Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
  4. Obţinerea statutului de utilitate publică a asociaţiilor şi federaţiilor
  5. Relaţiile cu autorităţile publice

5.1. Relaţia cu autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţional

5.2. Relaţia cu autorităţile cu atribuţii în domeniul de tineret

5.3. Relaţia cu autorăţile cu atribuţii în domeniul social

  1. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Pentru a urmări procesul legilativ al iniţiativei, accesează următorul link: Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.