Deputaţii băcăuani Viorica Marcu şi Ionel Palăr se numără printre cei 74 de iniţiatori ai unui proiect de lege care propune spre dezbatere şi aprobare Legea privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale.

11198881_964155033625334_326852579_n

În expunerea de motive se precizează faptul că în ultimul deceniu s-au făcut progrese semnificative pe partea de legislaţie menită să ajute tinerii în dezvoltarea lor, prin apariţia primei legi a voluntariatului în 2001, rescrierea legii pentru protecţia drepturilor copilului în 2004, legea uceniciei în 2005 şi chiar anul trecut, în luna iunie, o nouă lege a voluntariatului. Deşi progresele sunt evidente, iar utilitatea acestor legi nu poate fi contestată, demersul nu a fost şi nu este unul complet. Astfel, mai sunt paşi de parcurs pentru a îmbunătăţi continuu viaţa tinerilor din România şi a le oferi oportunităţi pentru o dezvoltare armonioasă şi şanse sporite de integrare socială şi pe piaţa munci. O direcţie care a fost mult timp trecută cu vederea, este reglementarea activităţii stagiilor profesionale, cunoscute şi sub denumirea de stagii de internship.

În ţările dezvoltate, internshipul reprezintă un instrument valoros care facilitează trecerea tinerilor din băncile de studiu ale Universităţilor, în câmpul muncii. Stagiul profesional (înternship-ul) este experienţa reală din câmpul muncii. Stagiarul (internul) are parte aproape de acelaşi tratament ca un angajat aflat în perioada de probă. Stagiarul munceşte, iar munca lui poate fi şi remunerată. Prin stagiu profesional se dezvoltă abilităţile practice şi experienţa profesională reală, în timp ce se stabilesc legături importante cu potenţiali angajatori. La finalul unui stagiu profesional, stagiarul poate primi o propunere concretă de angajare. în cel mai nefericit caz, rămâne doar cu experienţă profesională, abilităţi profesionale noi, un certificat de internship şi o scrisoare de recomandare. Legiferarea stagiilor profesionale a fost solicitată de către mediul academic, de către reprezentanţi ai studenţilor şi de către patronate. Bazele acestui proiect au fost puse de către reprezentanţii Uniunii Studenţilor din România, aceştia dorindu-şi ca şi în ţara lor să poată beneficia de stagii profesionale asemănătoare celor întâlnite în Marea Britanie, Spania, Germania şi alte ţări care au înţeles mai devreme nevoia de a legifera această componentă a procesului de integrare a tinerilor pe piaţa muncii.

Concret, prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiilor profesionale pentru persoanele fizice cu o vârstă cuprinsă între 16 şi 35 de ani, care sunt în cursul efectuării unui ciclu de învăţământ sau au finalizat, pentru a facilita tranziţia între şcoală şi piaţa muncii. Totodată, sunt precizate obiectivele derulării unui astfel de stadiu, drepturile şi obligaţiile atât a stagiarului, cât şi a organizaţiei gazdă şi dispoziţii cu privire la contractul de stagiu profesional încheiat între cele două părţi.

Obiectivele stagiului:

  • dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale stagiarilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează stagiul profesional;
  • prestarea muncii şi familiarizarea stagiarilor cu cerinţele pieţei muncii;
  • cunoaşterea de către stagiari a specificului activităţii organizaţiei gazdă în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea precum şi a exigenţelor acestuia;
  • dobândirea de experienţă în muncă şi vechime în specialitate, fără a reprezenta stagiu de cotizare, potrivit legii;
  • facilitarea şi stimularea accesului studenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii.

Drepturile şi obligaţiile stagiarului:

Drepturi

Obligaţii

·         să fie remunerat de organizaţia gazdă din finanţările obţinute de la bugetul asigurărilor de şomaj;

·         să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate să crească treptat pe parcursul stagiului profesional;

·         să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale şi perfecţionării cunoştinţelor sale practice;

·         să beneficieze de acces la informaţii care să-i permită consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor;

·         să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii şi consolidării cunoştinţelor teoretice şi practice;

·         să participe la formele de pregătire organizate pentru stagiari;

·         să primească raportul de evaluare şi certificatul de stagiu profesional;

·         să conteste raportul de evaluare şi să solicite reevaluarea;

·         să întrerupă stagiul de intenship

·         alte drepturi care decurg din lege sau din convenţia părţilor.

·       să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa postului;

·         să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităţilor întreprinse;

·         să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării stagiului profesional;

·         să respecte normele de confidenţialitate în desfăşurarea activităţii sale;

·         să depună toate diligentele necesare obţinerii certificatului de stagiu profesional şi al unui raport de evaluare pozitiv;

·         să nu săvârşească abateri disciplinare referitor la contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul stagiar.

·         să participe Ia formele de pregătire organizate pentru stagiari;

·         să protejeze datele de confidenţialitate ale organizaţiei gazdă;

·         alte obligaţii care decurg din lege sau din convenţia părţilor.

 Drepturile şi obligaţiile organizaţiei gazdă:

Drepturi

Obligaţii

·         să organizeze procesul de selecţie a persoanei ce vor lua parte la stagiul profesional;

·         să încheie contractul de stagiu şi să anunţe inspectoratul teritorial de muncă asupra acestuia;

·         să monitorizeze şi să evalueze activitatea şi cunoştinţele asimilate de stagiar pe parcursul respectiv la sfârşitul stagiului profesional, prin intermediul îndrumătorilor şi a evaluatorilor, în condiţiile menţionate în prezenta lege;

·         să stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul profesional;

·         să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul desfăşurării atribuţiilor sale de serviciu;

·         să exercite controlul asupra modului de desfăşurare şi îndeplinire a atribuţiilor de serviciu ale stagiarului;

·         să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

·         să beneficieze de facilităţile fiscale stabilite prin prezenta lege pentru perioada de stagiu profesional

·         să remunereze stagiarul, în condiţiile menţionate în contractul de stagiu profesional;

·         să desemneze un îndrumător care să ghideze stagiarul în vederea formării profesionale în domeniul în care se realizează stagiul;

·         să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice ale stagiarului şi dezvoltării cunoştinţelor practice;

·         să supravegheze activitatea stagiarului pe perioada desfăşurării stagiului profesional;

·         să elibereze stagiarului, la sfârşitul stagiului profesional, certificatul de stagiu profesional în condiţiile prevăzute de art. 15 al prezentei legi;

·         să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract;

·         să respecte programul normal de muncă şi de odihnă al stagiarului;

·         să respecte legislaţia muncii şi de securitate şi sănătate în muncă;

·         să informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecinţele riscurilor existente

Pentru a urmări întregul proces legislativ al propunerii, accesează următorul link: Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.