Consiliul Local Bacău: ședință ordinară joi, 28 aprilie, de la ora 10.00

13090075_1186864284687740_1429146693_nConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară joi, 28 aprilie 2016, începând cu ora 10.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. 

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa ordinară. Toate vor avea loc miercuri, la sediul Primăriei. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembróschi, fotbalist
CONSILIER LOCAL -NECHITA NECULAI
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina şi domnului Agop Corneliu, profesori – antrenori emeriţi
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

8. Proiect de hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Onoare”și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la casătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
9. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi Şcoala Gimnazială nr. 10 din Bacău, în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
10. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei, a festivităţilor de deschidere şi închidere a acestei olimpiade
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
11. Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea primei ediții a Festivalului Național de Cinematografie “The Eye Film Festival”
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
12. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federatia Romana de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau” ce se va desfăşura la Bacau în perioada 20 mai -29 mai 2016
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 – 2015
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
14. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, HCL nr. 299/ 2014 şi HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a examenului de promovare în grad profesional
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2016
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la proiectul social „Informat si implicat”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii şi Tineretului
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest Târțescu
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi”din Bacău, a unui teren situat în Bacău, str.Calea Romanului, în suprafață de 833 mp
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
25. Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăieşti, în scopul scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
29. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
30. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
31. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.15/110/2016
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
32. Proiect de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
33. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru al doilea semestru al anului 2015
Pozînarea Daniela-Director-Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

One Response Comment

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.