12283022_1084787804895389_2054622530_nConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară joi, 3 decembrie 2015, începând cu ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, a Statului de Funcţii pentru cabinetele medicale şcolare din Municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr. 366/2013.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău aprobate prin H.C.L. nr. 117/2015 ca urmare a înfiinţării a cinci posturi de asistenţi sociali/inspectori de specialitate finanţate de către Unicef România.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bacău,
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziţionării de alimente de bază.
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric « Busuiocul », Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului în vederea organizării unor spectacole, la Teatrul de Vară din Bacău
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VTCEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor SC CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢIONAL BACĂU SA.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 192/ 2010 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Oborului Şerbăneşti din municipiul Bacău.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.377/29.10.2010 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului “ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr. 38/ 2015.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. N. Titulescu, Caişilor şi Ion Ghelu Destelnica.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Poliţiei Locale a Municipiului Bacău a spaţiului în suprafaţă utilă de 195 mp situat în incinta PT nr.153 din Bacău str. Banca Naţională nr.41 şi abrogarea H.C.L nr. 151/2014.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/ 2015 prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU COMERCIAL SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 1 MAI, NR. 58, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L., din Corn. Saucesti, jud. Bacau
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE (P+3E) SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 5 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.
BENEFICIAR: S.C. FLOSIMIMPEX S.R.L., din Bacau
Iniţiator-VASILE-SORINEL TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE PENTRU SEDIU SOCIAL, FIRMA SI BIROURI AVOCATURA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara
BENEFICIAR: S.C. DMP ENTERPRISES S.R.L., din Com. Mărgineni, jud. Bacau
Iniţiator -VASILE-SORINEL TESCARU-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

20. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2015 – ianuarie 2016.
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Diverse.

Media
No rating yet

1 Response Comment

  • Gigi3 decembrie 2015 at 15:23

    Gala. Invatamantului cand va avea loc?