Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa extraordinară în data de 25 mai 2015, ora 1200,la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău şt abrogarea HCL nr. 160/2014.

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Societarii Thermoenergy Group SA Bacau.

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 2/ 69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.
 2. Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, STR IZVOARE, NR. 52, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S C. ELITMOB S RL., din Bacau

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL, STR. 9 MAL NR 23 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: URICARU ADRIAN, din Bacau

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL SI LOCUINŢE, STR. PRIETENIEI, NR. 89 – 91, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S C. ARENA RESIDENCE S RL., din Bacau

Iniţiator – DL. TESCARU VASILE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iunie 2015 – iulie 2015.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.