12498485_1149940621713440_1778483733_nConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară marți, 15 martie 2016, începând cu ora 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară. Toate vor avea loc marți, la Centrul de Afaceri, înainte de şedinţă. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Protect de hotftrâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 60/ 07.03.2016 privind suspendarea de drept a mandatului d-lui Stavarache Romeo, din funcţia de primar al municipiului Bacău, judeţul Bacău, pe perioada aplicării măsurii arestului la domiciliu.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Bacău pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului acestuia.

Iniţiatori: CONSILIERI P.N.L

3. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău, pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de primar

Iniţiatori: CONSILIERI P.N.L

Media
No rating yet

Comments are closed.