Consiliul Judeţean Bacău anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii electronice pe domeniul public sau privat al Judeţului Bacău.

Documentaţia menţionată mai sus poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Bacău sau pe site-ul www.csibacau.ro, secţiunea „Activitate”, subsecţiunea „Proiecte supuse dezbaterii publice”.

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 08.01.2016, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul str. Calea Mărăşeşti, nr.2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiaiuridică@gmail.com, în atenţia Oanei Irimia.

Media
No rating yet

Comments are closed.