Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară în data de 13 iulie 2015, ora 11.00, în sala mare a CJ Bacău. Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Subiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.06.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea premiilor pentru performanţe deosebite în domeniul sportiv, membrilor echipei de minihandbal fete a Clubului Sportiv „O.K. Sport” Oneşti;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a documentaţiei tehnico-economice, cu modificările şi completările ulterioare ;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Bacău, pe anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Cancicov”, situat în str.Vasile Alecsandri, nr.3, municipiul Bacău, judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral şi carte funciară 78934, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare;

Iniţiator: dl.Ionel Floroiu -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2015 al Judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al d-nei Muraru Gabriela – manager la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind numirea d-nei Sion Anca în funcţia de manager la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Paritare, constituită la nivelul judeţului Bacău în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.160/31.10.2013;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a unui sector din drumul judeţean D.J. 207P (D.N.2) – Săuceşti (D.J. 207F) de la km 0+000 la km 2+752 aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Săuceşti;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

  13.   Diverse

Autorul articolului

Articole asemănătoare

One Response Comment

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.