sedinta ordinara CJConsiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţa ordinară joi, 29 octombrie 2015, începând cu ora 10.00, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 17.09.2015;

2. Informare privind stadiul implementării Proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;

Prezintă: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea cu titlu gratuit de către Ministerul pentru Societatea Informaţională a unor zone de drum judeţean aflate în domeniul public al judeţului Bacău în vederea implementării obiectivului de investiţii „Ro-Net – construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeş;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a concesionării, prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a terenului cu suprafaţa de 1500 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Judeţului Bacău şi modalitatea de difuzare a acestuia;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la instituţiile de învăţământ special din judeţul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea premiilor pentru performanţe deosebite în domeniul sportiv, membrilor echipelor de judo şi powerlifting fete ale Clibului Sportiv „Bronx Powerlifting” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2015 al Judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.195/2014 privind stabilirea taxelor şi tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău a unui teren situat în Bacău, strada Henri Coandă, nr.4, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Bacău în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri aflate în administrarea Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău, în vederea casării/scoaterii din funcţiune/demolării/dezmembrării;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Diverse.

Media
No rating yet

Comments are closed.