sedinta ord CJConsiliul Judeţean Bacău se întrunește în şedinţă ordinară miercuri, 24 februarie 2016, începând cu ora 10:00, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, str.George Bacovia, nr.57, din domeniul privat al Judeţului Bacău în domeniul public al acestuia;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanţării proiectului „Mingea e în terenul tău”;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei consiliilor locale la finanţarea acestor servicii;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru anul 2016;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.197/2013 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării domnului colonel Moroşanu Constantin, şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în mandatul 2012-2016;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe ruta Bacău-Oneşti pentru S.C. Teletrans S.R.L. Bacău;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia tehnico-economică în vederea desfiinţării centralei termice situată în incinta Şcolii nr.1, Tg.Ocna;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.104/2014 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgireşti a unui sector din drumul judeţean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face legătura între DN 2G (km 41+411) şi localitatea Solonţ;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în anul 2015;

Prezintă: dna.Luminiţa Coşa – preşedinte A.T.O.P. Bacău

15. Plan strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2016.

Prezintă: dna.Luminiţa Coşa – preşedinte A.T.O.P. Bacău

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.