În data de 25 martie  a fost postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, convocarea şedinţei ordinare, în conformitate cu art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta va avea loc în data de 30 martie, la ora 10.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.02.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului român, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Consiliului Judeţean Bacău;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.65/2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil, aflat în domeniul public al judeţului Bacău, Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anul 2015;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, pentru anul 2015;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei consiliilor locale la finanţarea acestor servicii;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Fundaţia „SERA România”, în vederea implementării proiectului „Copiii au dreptul la familie”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului – pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învăţării şi consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relaţiilor de colaborare cu Franţa”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare durabilă Bacău Est şi Slănic Moldova;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa verde de păşune în judeţul Bacău, pentru anul 2015;

Initiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a deşeurilor către UAT Comăneşti, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea echipamentelor de colectare şi transport a deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;

Iniţiator: dl.Dragos Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. Transport Bistriţa S.A. Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.30 din 23.02.2015 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 24.  Diverse.

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului județean sunt publice, astfel că orice cetățean interesat poate asista la discuții.

Media
No rating yet

1 Response Comment