În data de 26 martie a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de 31 martie, orele 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului, prin Fundaţa „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, la organizarea unui spectacol caritabil susţnut de Colegiul Naţonal de Artă „George Apostu” Bacău, care va avea loc în data de 2 aprilie 2015, la Teatrul de Vară din Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener. împreună cu Asociaţia Părinţilor, Profesorilor şi Elevilor Arte, la organizarea etapei naţionale a „Olimpiadei Naţionale de Coregrafie”, care va avea loc în perioada 6 – 8 aprilie 2015, la Teatrul de Vară din Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de horărâre privind modificarea HCL 304/29.12.2014 pentru acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de horărâre privind modificarea HCL 13/2014 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general şi abrogarea HCL nr. 406/2011.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr. 237/2011.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii sistemului individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizata populaţiei din Municipiul Bacau în sistem centralizat si a Regulamentului de repartizare a consumurilor de energie termica către consumatorii din imobilele tip condominiu din Municipiul Bacau racordate la sistemul public de alimentare cu energie termică.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumurilor medii si consumurilor lunare de carburanţi, a consumurilor medii şi anuale de lubrifianţi pentru vehiculele din inventarul Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum şi măsuri de raţionalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora.

Iniţiator – VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINŢA, STR. MARASTI, NR. 50, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: JINGA DORIN, JINGA MARIA, din Bacău.

Iniţiator-VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINŢE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. SERBANESTI, SOLA 82, PARCELA 253, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: TARALUNGA EUGEN SI MARGARETA, MAN ŞTEFAN SI DOINA, din Bacău.

Iniţiator-DI. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului jiuridic al unor terenuri ocupate de construcţii autorizate şi abrogarea HCL nr. 66/ 2014.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra mai multor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aprodu Purice, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Ion Luca şi str. Henri Condă.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea a trei spatii aflate în incinta Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

Iniţiator – DL. RADU ARABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Violetelor, în condiţiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de proprietari.

Iniţiator-VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Mioriţei, nr. 26, sc. A, ap. 4.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei stabilită pentru construcţia realizată pe terenul concesionat către S.C. CENTERCOM S.R.L., situata in Bacau, str. Aviatorilor, nr. 28 (Piaţa Aviatori), conform Contractului de Concesionare nr. 23576/14.06.2006 şi a Actului Adiţional nr. 1868/19.02.2009.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.

Iniţiator-DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 290506/04.03.2015.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 22002/04.03.2015.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie 2015 – mai 2015.

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Informare privind situaţia proceselor în care Consiliul Local este parte.

D-na ILIE DIANA – Inspector de Specialitate la Compartimentul Analiză şi Relaţii Consiliul Local.

 1. Analiză 11/2014 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol.

VASILE TESCARU-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Diverse.

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului local și județean sunt publice, astfel încât orice cetățean interesat poate asista la discuții. Pentru mai multe informaţii despre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local accesaţi următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.