Consiliul Județean Bacău: a fost publicată lansarea licitaţiei de proiecte în vederea acordării finanţării nerambursabile pentru activități nonprofit, conform Legii 350/2005

A fost publicată lansarea licitaţiei de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005. Metodologia Generală și Pachetele de finanțare pentru proiecte sociale, culturale și sportive pot fi descărcate de aici.

În anunțul de participare se fac următoarele precizări:

1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Ordinul 130/2006 modificat de Ordonanta 236/2006 şi Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 42 din 25.03.2016.

2. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru proiecte care vizează:

2.1 pentru domeniul social:

a. asistenţă socială/socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi/sau la domiciliul beneficiarilor;

b. servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi îndrumare;

c. servicii de îndrumare şi consiliere pentru familiile ai căror membri sunt plecaţi la munca în străinătate;

d. dezvoltarea de servicii de consiliere (inclusiv psihologică) şi facilităţi afterschool în mediul rural pentru elevii aparţinând categoriilor defavorizate, inclusiv cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate;

e. îndrumare,consiliere, orientare elevi liceu pe piaţa forţei de muncă;

f. informare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă;

g. campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, cancer de col uterin şi de sân, planificare familială etc.);

h. campanii de prevenţie în combaterea traficului de persoane şi consumului de stupefiante;

i. centre comunitare de reintegrare socială;

j. centre sociale multifuncţionale;

k. centre de zi;

l. alte tipuri de servicii sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

2.2 pentru domeniul cultural:

a. arte vizuale şi ale spectacolului: expoziţii, spectacole/concerte, festivaluri, târguri tradiţionale de interes judeţean, naţional şi internaţional şi alte manifestări culturale (organizate cu titlul de acces gratuit),

b. concursuri, simpozioane, conferinţe şi seminarii pe teme culturale de interes judeţean cu participare naţională şi internaţională (cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Bacău);

c. editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, broşură, revistă şi alte publicaţii sau materiale de promovare ilustrative a patrimoniului cultural local în circuitul cultural naţional (ca de exemplu: ghid cultural al Judeţului Bacău, album, broşură şi alte materiale de promovare a turismului cultural-spiritual, inclusiv pe suport electronic (CD/DVD), materiale audio-video, spaţiu virtual)

d. manifestări jubiliare şi alte activităţi de promovare a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Bacău precum: organizarea de Şcoli de vară de creaţie /tabere culturale, participări la competiţii (concursuri/festivaluri) naţionale (de anvergură) sau internaţionale.

2.3 pentru domeniul sportiv:

I. Programul „Promovarea sportului de performanta”

II. Programul „Sportul pentru toti”

III. Programul „Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”

3. Suma disponibilă aprobată pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor şi proiectelor sociale, culturale şi sportive este următoarea:

3.1 pentru domeniul social: total 400.000 RON din care/proiect: min. 10.000 lei – max. 100.000 lei

3.2. pentru domeniul cultural: total 400.000 RON din care/proiect: min. 10.000 lei – max. 100.000 lei

3.3. pentru domeniul sportiv: total 200.000 RON din care/proiect: min. 10.000 lei – max. 50.000 lei.

4. Durata implementării: din momentul semnării contractului de finanţare până la data de 18 noiembrie 2016.

5. Solicitanţi : persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Bacău, Mărăşeşti nr.2, judeţul Bacău, camera 46, telefon 513013 şi de pe site-ul instituției.

7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul Solicitantului la registratura Consiliului Judeţean Bacău, Mărăşeşti nr.2, judeţul Bacău, până la data de 9 mai 2016, ora 14.

8. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse, în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă, se va face în perioada 11 mai – 13 iunie 2016 de către Comisia mixtă de evaluare şi selectare, care se va constitui potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 42 a şedinţei ordinare din 25.03.2015.

9. Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selectare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.