Cautis-VasileŞedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău
Am participat la toate şedinţele Consiliului Judeţean desfăşurate în 2015, adică:

1. Şedinţa extraordinară din 28/12/2015;

2. Şedinţa ordinară din 16/12/2015;

3. Şedinţa ordinară din 23/11/2015;

4. Şedinţa ordinară din 29/10/2015;

5. Şedinţa ordinară din 17.09.2015;

6. Şedinţa ordinară din 26/08/2015;

7. Şedinţa extraordinară din 20/07/2015;

8. Şedinţa ordinară din 13/07/2015;

9. Şedinţa ordinară din 30/06/2015;

10. Şedinţa ordinară din 28/05/2015;

11. Şedinţa ordinară din 30/04/2015;

12. Şedinţa ordinară din 30/03/2015;

13. Şedinţa ordinară din 23/02/2015;

14. Şedinţa ordinară din 29/01/2015.

Am participat la dezbateri, întrebări, amendamente, propuneri, felicitări şi aprecieri, iniţiative, în cadrul a 9 şedinţe cu 17 intervenţii:

La şedinţa ordinară din 16/12/2015, intervenţii la punctele 2 şi 3 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 23/11/2015 am intervenit la punctele 2, 13 şi 20 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 29/10/2015 am intervenit la punctele 6 şi 9 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 26/08/2015 am intervenit la punctele 4 şi 15 din ordinea de zi.

La şedinţele din 20/07/2015 şi 30/06/2015 am intervenit la punctul diverse din ordinea de zi, cu inţiative.

La şedinţa ordinară din 28/05/2015, am fost prezent„activ” la punctul 7 şi diverse din ordinea de zi.

La şedinţa din 30/03/2015 am intervenit la punctul 14 din ordinea de zi.

La şedinţa din data de 29/01/2015 am intervenit la punctele 11 şi 13 din ordinea de zi.

Şedinţe ale comisiei nr. 4 – Cultură, educaţie, tineret şi sport
Am participat la un număr de 26 şedinţe de lucru ale comisiei, din care 2 au fost organizate la Şcoala Populară de Artă şi la Ansamblul „Busuiocul”, după următoarea matrice:

1. Şedinţa de lucru din data de 28.01.2015;

2. Şedinţa de lucru din data de 29.01.2015;

3 Şedinţa de lucru din data de 20.02.2015;

4. Şedinţa de lucru din data de 23.02.2015;

5. Şedinţa de lucru din data de 27.03.2015;

6. Şedinţa de lucru din data de 30.03.2015;

7. Şedinţa de lucru din data de 20.04.2015;

8. Şedinţa de lucru din data de 29.04.2015;

9. Şedinţa de lucru din data de 06.05.2015;

10. Şedinţa de lucru din data de 27.05.2015;

11. Şedinţa de lucru din data de 04.06.2015;

12. Şedinţa de lucru din data de 26.06.2015;

13. Şedinţa de lucru din data de 10.07.2015;

14. Şedinţa de lucru din data de 14.07.2015;

15. Şedinţa de lucru din data de 20.07.2015;

16. Şedinţa de lucru din data de 25.08.2015;

17. Şedinţa de lucru din data de 26.08.2015;

18. Şedinţa de lucru din data de 16.09.2015;

19. Şedinţa de lucru din data de 17.09.2015;

20. Şedinţa de lucru din data de 28.10.2015;

21. Şedinţa de lucru din data de 29.10.2015;

22. Şedinţa de lucru din data de 10.11.2015;

23. Şedinţa de lucru din data de 20.11.2015;

24. Şedinţa de lucru din data de 15.12.2015;

25. Şedinţa de lucru din data de 16.12.2015;

26. Şedinţa de lucru din data de 28.12.2015.

Comisii operative de lucru

1. Membru în comisia de validare, constituită în data de 25 iunie 2012.

Am participat la 6 şedinţe de lucru de validare a unor propuneri de comisii, reprezentanţi în consiliile de administraţie.

2. Membru în comisia de analiză a cererilor de decontare a transportului studenţilor la studii în străinătate (aprox. 10 cereri analizate).

Întâlniri cu cetăţenii

28 februarie 2015, primăria Coloneşti, organizator Mârzac Valentin, primar, aprox.30 persoane. Probleme discutate: taxele pe păşune, preţul la cereale

24 iunie 2015, primăria Huruieşti, organizator Zăbrăoţanu Ioan, aprox. 20 persoane. Probleme discutate: modernizare drum intercomunal Hurieşti-Dealu Morii.

Audienţe

Sporadic şi cu totul întâmplător la sediul organizaţiei pensionarilor, aprox.20 pers.

Cursuri

Nu. Pregătire individuală privind legile din domeniul administrativ şi statutul aleşilor locali.

Activitatea în teritoriu: întâlniri cu primari, viceprimari, consilieri sau cu directorii de şcoli din localităţile: Mărgineni, Bereşti-Tazlău, Balcani, Palanca, Coloneşti, Ungureni, Găiceana, Huruieşti, Glăvăneşti.
Reprezentare în consiliile de administraţie: membru în CA de la Centrul şcolar de educaţie incluzivă nr. 1 Bacău şi Centrul şcolar „Maria Montessori” Bacău. Am participat la câte 7 şapte şedinţe ale CA de la fiecare şcoală. Teme de dezbatere: bugetul pe anul2015; acordarea unor drepturi băneşti cadrelor didactice, modernizarea bazei materiale existente; sprijin financiar din partea Cons. judeţean. Membru în Comisia de evaluare şi
Reprezentare în C.E.A.C: asigurare a calităţii(C.E.A.C.) la şcoala specială din cadrul penitenciarului Bacău.
Iniţiative: Am iniţiat constituirea unei comisii de evaluare a unor suprafeţe de teren din incinta spitalului judeţean-finalizată. Premierea absolvenţelor de clasa a-VIII-a şi a-XII-a cu nota 10- nefinalizat.
Amendamente –
Misiuni oficiale în străinătate Nu a am avut posibilitatea.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.