Cautis-VasileŞedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău
Am participat la toate şedinţele Consiliului Judeţean desfăşurate în 2015, adică:

1. Şedinţa extraordinară din 28/12/2015;

2. Şedinţa ordinară din 16/12/2015;

3. Şedinţa ordinară din 23/11/2015;

4. Şedinţa ordinară din 29/10/2015;

5. Şedinţa ordinară din 17.09.2015;

6. Şedinţa ordinară din 26/08/2015;

7. Şedinţa extraordinară din 20/07/2015;

8. Şedinţa ordinară din 13/07/2015;

9. Şedinţa ordinară din 30/06/2015;

10. Şedinţa ordinară din 28/05/2015;

11. Şedinţa ordinară din 30/04/2015;

12. Şedinţa ordinară din 30/03/2015;

13. Şedinţa ordinară din 23/02/2015;

14. Şedinţa ordinară din 29/01/2015.

Am participat la dezbateri, întrebări, amendamente, propuneri, felicitări şi aprecieri, iniţiative, în cadrul a 9 şedinţe cu 17 intervenţii:

La şedinţa ordinară din 16/12/2015, intervenţii la punctele 2 şi 3 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 23/11/2015 am intervenit la punctele 2, 13 şi 20 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 29/10/2015 am intervenit la punctele 6 şi 9 din ordinea de zi.

La şedinţa ordinară din 26/08/2015 am intervenit la punctele 4 şi 15 din ordinea de zi.

La şedinţele din 20/07/2015 şi 30/06/2015 am intervenit la punctul diverse din ordinea de zi, cu inţiative.

La şedinţa ordinară din 28/05/2015, am fost prezent„activ” la punctul 7 şi diverse din ordinea de zi.

La şedinţa din 30/03/2015 am intervenit la punctul 14 din ordinea de zi.

La şedinţa din data de 29/01/2015 am intervenit la punctele 11 şi 13 din ordinea de zi.

Şedinţe ale comisiei nr. 4 – Cultură, educaţie, tineret şi sport
Am participat la un număr de 26 şedinţe de lucru ale comisiei, din care 2 au fost organizate la Şcoala Populară de Artă şi la Ansamblul „Busuiocul”, după următoarea matrice:

1. Şedinţa de lucru din data de 28.01.2015;

2. Şedinţa de lucru din data de 29.01.2015;

3 Şedinţa de lucru din data de 20.02.2015;

4. Şedinţa de lucru din data de 23.02.2015;

5. Şedinţa de lucru din data de 27.03.2015;

6. Şedinţa de lucru din data de 30.03.2015;

7. Şedinţa de lucru din data de 20.04.2015;

8. Şedinţa de lucru din data de 29.04.2015;

9. Şedinţa de lucru din data de 06.05.2015;

10. Şedinţa de lucru din data de 27.05.2015;

11. Şedinţa de lucru din data de 04.06.2015;

12. Şedinţa de lucru din data de 26.06.2015;

13. Şedinţa de lucru din data de 10.07.2015;

14. Şedinţa de lucru din data de 14.07.2015;

15. Şedinţa de lucru din data de 20.07.2015;

16. Şedinţa de lucru din data de 25.08.2015;

17. Şedinţa de lucru din data de 26.08.2015;

18. Şedinţa de lucru din data de 16.09.2015;

19. Şedinţa de lucru din data de 17.09.2015;

20. Şedinţa de lucru din data de 28.10.2015;

21. Şedinţa de lucru din data de 29.10.2015;

22. Şedinţa de lucru din data de 10.11.2015;

23. Şedinţa de lucru din data de 20.11.2015;

24. Şedinţa de lucru din data de 15.12.2015;

25. Şedinţa de lucru din data de 16.12.2015;

26. Şedinţa de lucru din data de 28.12.2015.

Comisii operative de lucru

1. Membru în comisia de validare, constituită în data de 25 iunie 2012.

Am participat la 6 şedinţe de lucru de validare a unor propuneri de comisii, reprezentanţi în consiliile de administraţie.

2. Membru în comisia de analiză a cererilor de decontare a transportului studenţilor la studii în străinătate (aprox. 10 cereri analizate).

Întâlniri cu cetăţenii

28 februarie 2015, primăria Coloneşti, organizator Mârzac Valentin, primar, aprox.30 persoane. Probleme discutate: taxele pe păşune, preţul la cereale

24 iunie 2015, primăria Huruieşti, organizator Zăbrăoţanu Ioan, aprox. 20 persoane. Probleme discutate: modernizare drum intercomunal Hurieşti-Dealu Morii.

Audienţe

Sporadic şi cu totul întâmplător la sediul organizaţiei pensionarilor, aprox.20 pers.

Cursuri

Nu. Pregătire individuală privind legile din domeniul administrativ şi statutul aleşilor locali.

Activitatea în teritoriu: întâlniri cu primari, viceprimari, consilieri sau cu directorii de şcoli din localităţile: Mărgineni, Bereşti-Tazlău, Balcani, Palanca, Coloneşti, Ungureni, Găiceana, Huruieşti, Glăvăneşti.
Reprezentare în consiliile de administraţie: membru în CA de la Centrul şcolar de educaţie incluzivă nr. 1 Bacău şi Centrul şcolar „Maria Montessori” Bacău. Am participat la câte 7 şapte şedinţe ale CA de la fiecare şcoală. Teme de dezbatere: bugetul pe anul2015; acordarea unor drepturi băneşti cadrelor didactice, modernizarea bazei materiale existente; sprijin financiar din partea Cons. judeţean. Membru în Comisia de evaluare şi
Reprezentare în C.E.A.C: asigurare a calităţii(C.E.A.C.) la şcoala specială din cadrul penitenciarului Bacău.
Iniţiative: Am iniţiat constituirea unei comisii de evaluare a unor suprafeţe de teren din incinta spitalului judeţean-finalizată. Premierea absolvenţelor de clasa a-VIII-a şi a-XII-a cu nota 10- nefinalizat.
Amendamente –
Misiuni oficiale în străinătate Nu a am avut posibilitatea.

Media
No rating yet

Comments are closed.