Consiliul Local al Primăriei Bacău, nu al cetățenilor

cl-bacau5În ședința extraordinară desfășurată astăzi de Consiliul Local Bacău, anunțată cu numai 14 ore înainte, 12 dintre cei 21 de consilieri locali au decis să acopere din banii cetățenilor băcăuani daune în valoare de 44.717.600 lei provocate de prostul management al „executivului”. Dacă unii consilieri au părăsit sala în semn de protest față de modul în care a fost anunțată ședința (gest venit însă mult prea târziu, după ce ani în șir aceiași consilieri au girat deciziile executivului), aleșii PNL nu au avut nimic de obiectat în legătură cu modul deficitar în care marile proiecte de infrastructură ale Bacăului au fost gestionate.

Consilierii nu au comentat nici despre faptul că au fost înștiințați cu doar câteva ore înainte de ședință (în timp ce legea prevede un termen de minim 3 zile la ședințele extraordinare), nici despre faptul că descrierea proiectelor de hotărâre nu le-a fost transmisă la timp. Cu alte cuvinte, consilierii locali nu au nicio probemă cu faptul că executivul încalcă regulat legea, ba chiar votează fără să stea pe gânduri orice proiect vine dinspre Primărie, indiferent de consecințele sale.

Cum s-a desfăurat întâlnirea „de milioane” din Consiliul Local

Început obişnuit de şedinţă extraordinară în plenul Consiliului Local

cl-bacau4Înainte de a fi aprobată ordinea de zi, consilierii UNPR şi independentul Corneliu Jitariu au părăsit sala de şedinţă. Cristinel Manolache a adresat câteva cuvinte în numele reprezentanților UNPR din Consiliul Local: „Dragi colegi, aş dori să vă transmit cu toată sinceritatea şi cu tot respectul, atât dumneavoastră cât şi cetăţenilor municipiului Bacău, că astăzi este o zi neagră pentru administraţia electorală, dar şi pentru cetăţenii municipiului Bacău datorită faptului că nu se respectă legea. Vorbim astăzi de două proiecte pe ordinea de zi: de rectificarea bugetară şi de un dezastru pe proiectele europene. (…) Suntem obligaţi pentru a finaliza aceste proiecte să alocăm bani de la bugetul local. Datorită faptului că nu respectaţi legea şi datorită faptului că nu vă asumaţi nici în al 12-lea ceas incompetenţa administrativă de 12 ani, noi, grupul din opoziţie, ne ridicăm şi părăsim sala în semn de protest pentru felul în care dumneavoastră nu respectaţi legea.

Reacţia a stârnit zâmbete pe faţa câtorva colegi PNL, alături de câteva întrebări retorice: „Aţi învăţat de la parlamentari?” (Iulian Stoican) şi „Nu vă doare inima să ne lăsaţi aşa?” (Maria Enăşel).

În cele din urmă, executivul a conchis că „aşa îşi asumă ei responsabilitatea, o rup la fugă” şi a continuat şedinţa. Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate, cu 12 voturi „pentru”.

cl-bacau2Prelungirea până la jumătatea anului viitor a câtorva proiecte esenţiale pentru Bacău şi acordarea fondurilor de la bugetul local, în loc de finalizarea la termenul stabilit iniţial – aprobată în unanimitate

În şedinţa de astăzi a fost supusă aprobării includerea în lista de investitii pentru anul 2016 a proiectelor cuprinse în Programul Operational Regional 2007-2013 al căror termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

În expunerea de motive, pe lângă enumerarea propriu-zisă a celor 5 proiecte, executivul a precizat şi motivele pentru care nu au fost duse la îndeplinire aşa cum au fost anunţate iniţial. Considerăm oportun redarea acestora în întregime, aşa cum au fost ele prezentate:

  1. Proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor iară adăpost din municipiul Bacău” nu poate fi finalizat pana la data de 31 decembrie 2015 deoarece pe parcursul derulării contractului, firma responsabilă de execuţia lucrării nu a realizat în termenul contractului toate lucrările necesare finalizării acesteia, în prezent fiind în faza de execuţie cu penalităţi, conform contractului de execuţie.
  2. În cadrul proiectului „Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău”, pe parcursul derulării contractului de execuţie lucrări au apărut, în toate cele 7 tronsoane, probleme care au dus la îngreunarea execuţiei şi la întârzierea lucrărilor:

a) opoziţia cetăţenilor la dezafectarea vegetaţiei existente;

b) suprafeţe de teren împrejmuite cu diferite destinaţii (grădini, parcari);

c) construcţii diverse neautorizate (beciuri, anexe, scări intrare bloc);

d) platforme betonate sau balastate construite pe spatii verzi.

De asemenea, în mod constant constructorul a fost nevoit să refacă suprafeţe de teren care erau pregătite pentru gazonare deoarece locatarii parchează maşinile pe aceste suprafeţe, precum şi replantări de arbori şi arbuşti ca urmare a furtului acestora. Prin urmare nu s-au putut finaliza lucrările aferente contractului de execuţie (în special construcţia aleilor şi pregătirea terenului pentru gazonare şi plantare arbori, arbuşti) în termenul contractat.

  1. Proiectul „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L. Caragiale – Milcov – intersecţie strada Letea din Municipiul Bacau” nu se poate finaliza la data de 31 decembrie 2015 din următoarele motive :

Contractul de lucrări iniţial, nr. 69581 din 30.12.2013, încheiat între Municipiul Bacău şi Asocierea SC IMROM SA Roman, SC HUGE CONSTRUCT SRL Iaşi şi SC ELECTROUNIVERS SRL Iaşi pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a fost reziliat cu data de 23.04.2015.

Ulterior, a fost întocmită expertiza tehnica în vederea determinării stării tehnice a construcţiei. Din concluziile expertizei s-a constatat că o parte din lucrările executate nu mai corespund, din punct de vedere calitativ, caietului de sarcini, în acest sens recomandându-se refacerea acestora.

Ţinând cont de concluziile şi propunerile experţilor, proiectantul SC PEMORA SRL Piatra Neamţ, a întocmit documentaţia Rest de executat pentru finalizarea obiectivului investiţional, care respecta soluţiile tehnice din proiectul iniţial, în sensul că se păstrează traseul, lăţimea părţii carosabile şi intersecţiile cu străzile existente de pe traseul celor doua străzi, respectiv I.L.Caragiale şi Milcov, iar reţeaua de apă şi racordurile de canalizare păstrează acele caracteristici şi acelaşi traseu.

Procedura de atribuire a noului contract de lucrări a demarat în 26.10.2015 şi, în urma contestaţiei formulate de către SC HIDRO TECH SRL Bacău, a fost suspendată.

Prin decizia CNSC la contestaţie, s-a dispus modificarea caietului de sarcini şi a specificaţiilor tehnice aferente produselor din PAFSIN cu precizarea unoi caracteristici tehnice cuprinse într-un interval rezonabil, care să corespundă produselor mai multor producători.

Procedura a fost reluata şi în data de 10.12.2015 s-a desfăşurat şedinţa de deschidere a ofertelor postate pe SEAP, în prezenta observatorilor ANAP .

În momentul de faţă, se analizează documentele de calificare şi ofertele tehnice ale participanţilor la procedura de achiziţie a lucrărilor, ofertele financiare depuse fiind criptate pe SEAP.

Ca urmare a celor expuse, pana la data de 31.12.2015 nu se va putea încheia un nou contract de lucrări.

  1. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, în cadrul proiectului „Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, Municipiul Bacău” au apărut o serie de probleme, care au dus la îngreunarea execuţiei şi implicjit la întârzierea lucrărilor, cum ar fi :

– în urma întâlnirii cu operatorii de reţele, a sondajelor efectuate şi a trasării alimentării cu apă, s-a constatat că reţelele de gaze îngropate în trotuar, realizate în perioada dintre întocmirea proiectului „Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare” şi emiterea ordinului de începere pentru lucrări, se află aproximativ pe traseul reţelelor de apă proiectate, în afară de acestea mai sunt numeroase reţele de telecomunicaţii, reţele electrice subterane, conducte termice, conducte dezafectate etc.;

– pe amplasamentul lucrării există numeroase cămine ale operatorilor de reţele (apă, canalizare, telecomunicaţii) din cauza cărora lucrările de reabilitare a carosabilului şi trotuarelor , precum şi cele de aducere la cotă s-au executat mai greu, neputânduse respecta graficul de execuţie.

Perioada 15 noiembrie – 15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros”, calitatea unor lucrări fiind influenţată defavorabil de regimul termic atât la execuţie cât şi în perioada de exploatare. Conform normativelor, majoritatea materialelor necesare pentru realizarea lucrărilor nu pot fi puse în operă decât la temperaturi atmosferice de peste 10° C (timp de minim 4-5 zile consecutiv), în condiţiile unui timp uscat.

  1. Întârzierile înregistrate în derularea activităţilor proiectului „Reabilitare şi Modernizare Insula de Agrement Bacău” se datorează contestaţiilor şi plângerilor în instanţă în perioadele de licitaţie precum şi unor deficienţe ale proiectului tehnic după cum urmează:

– procedura de achiziţie a fost lansată în data de 07.08.2012 (anunţ de participare numărul 138017/07.08.2012) şi anulată în SEAP la data de 24.08.2012 ora 13:56 datorită faptului că posibilii ofertanţi la această procedură au semnalat o serie de omisiuni în Proiectul tehnic. Ca urmare a faptului că proiectantul a înaintat o documentaţie necorespunzătoare, afectând desfăşurarea procedurii de licitaţie şi refuzând să remedieze deficienţele constatate, s-a luat decizia rezilierii contactului nr. 100534/21.08.2009 «Servicii de proiectare pentru obiectivul REABILITARE ŞI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU» încheiat între Municipiul Bacău şi SC VILA HOUSE SRL, conform art. 11.4 si 13.3 din contract şi executarea garanţiei de bună execuţie în favoarea autorităţii contractante.

– procedura de achiziţie a fost relansată în SEAP in data de 20.07.2013 (anunţul de participare nr. 145093). În februarie 2014 s-a finalizat raportul de evaluare, care a fost contestat la CNSC. Ulterior, decizia CNSC a fost contestată în instanţă de către ofertanţi. În luna iunie s-a primit motivarea Curţii de Apel Bacău, s-a reanalizat oferta la calificare, s-a întocmit raportul procedurii după hotărârea Curţii de Apel Bacău şi decizia CNSC, s-a aprobat şi s-au trimis comunicările către cei doi ofertanţi rămaşi în competiţie. În luna iulie s-a primit o nouă contestaţie, s-a trimis punctul de vedere la CNSC si s-a aşteptat decizia CNSC. Procedura de achiziţie a fost anulată în data de 29.09.2014 ca urmare a faptului ca toate ofertele au fost declarate inacceptabile şi/sau neconforme.

– procedura de achiziţie a fost relansată în SEAP în data de 04.11.2014. A fost finalizată în martie 2015, contractul de lucrări fiind atribuit asocierii dintre SC Conbac SA Bacau, SC SSAB-AG SRL Bacau, SC Moldocor SA Piatra Neamt şi SC Cast Design SRL Gura Humorului.

Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015, termenul de execuţie fiind de 10 luni – 2 februarie 2016. În acest sens, încă de la semnarea contractului, Primăria Municipiului Bacău şi-a asumat faptul că lucrările nu vor fi finalizate până la sfârşitul perioadei de eligibilitate, 31 decembrie 2015.

Pe tot parcursul execuţiei, ritmul de realizare a lucrărilor a fost afectat de faptul că proiectantul a furnizat cu întârziere detaliile de execuţie necesare. Facem precizarea că efortul financiar suplimentar al municipiului Bacău pentru finalizarea proiectului este în valoare de 8.786.856,18 Iei şi TVA 2.108.845 lei (finanţarea nerambursabilă fiind de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferenţe contractului de lucrări).

Totodată, sumele estimate necesare finalizării proiectelor care vor fi asigurate integral de Municipiul Bacău sunt:

  1. Pentru proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”: 957.954,39 lei, inclusiv TVA;
  1. Pentru proiectul „Creare si modernizare spatii verzi în Municipiul Bacău”: 3.451.245, inclusiv TVA;
  1. Pentru proiectul „Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale – Milcov – intersecţie strada Letea din Municipiul Bacau”: 11.034.487,00 lei, inclusiv TVA;
  1. Pentru proiectul „Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, Municipiul Bacău”: 951.878,57 lei (inclusiv TVA), pentru eventualitatea în care vor fi strict necesare în vederea finalizării lucrărilor. Total: 3.278.387,56 lei (inclusiv TVA);
  1. Pentru proiectul „Reabilitare şi Modernizare Insula de Agrement Bacău”:21.008.783,05 lei şi TVA în valoare de 4.986.745,20 lei.
Media
No rating yet

Comments are closed.