Primăria Municipiului Bacău organizează la Sediul instituției concurs pentru ocuparea postului vacant de casier la Direcția Economica, Biroul Contabilitate și prelucrarea automată a datelor, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.02.2016 la ora 10.00, iar interviul în data de 19.02.2016.

Condiţii de participare
Studii medii cu diplomă de bacalaureat
Vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 3 ani

Dosarele pentru participarea la concurs se depun la Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare (25.01.2016 – 08.02.2016).

Bibliografia de concurs poate fi consultată aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.