Primăria Municipiului Bacău – Direcţia Pieţelor organizează la sediul instituţiei din str. Pieţei nr.1, loc. Bacău, jud. Bacău concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

1. Inspector de specialitate grad profesional II, la compartimentul administratori.
Proba scrisă în data de 22.02.2016, ora 10.00, interviu în data de 24.02.2016, la ora 10.00.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
● studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, profil ştiinţe economice;
● vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor absolvite.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcţiei Pieţelor în perioada 28.01.2016 – 17.02.2016 inclusiv.

2. Muncitor calificat, treaptă profesională I, la compartimentul administratori.
Proba scrisă în data de 22.02.2016, ora 10.00, interviu în data de 24.02.2016, la ora 10.00.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
● studii medii cu specialitatea silvicultură;
● vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite.
● cunoștințe de utilizare calculator – program SUMAL.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcţiei Pieţelor în perioada 28.01.2016 – 17.02.2016 inclusiv.

3. Muncitor calificat, treaptă profesională II, la compartimentul administratori.
Proba scrisă în data de 22.02.2016, ora 10.00, interviu în data de 24.02.2016, la ora 10.00.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
● studii medii/școală profesională/curs calificare cu profil electric;
● vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcţiei Pieţelor în perioada 28.01.2016 – 17.02.2016 inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Pieţelor, str. Pieţei nr.1 sau la telefon 0234/547427.

Actele necesare înscrierii la concurs pot fi vizualizate aiciiar bibliografia pentru fiecare concurs accesând următoarele link-uri:

Media
No rating yet

Comments are closed.