* Parlamentarul social-democrat de Bacău prezintă versiunea autorităților române referitor la acest caz!

Deputatul PSD de Bacău, Miron Smarandache, a abordat în ultima perioadă mai multe subiecte extrem de preocupante pentru băcăuani, între care și siuația critică a RAFO Onești. Astfel, Smarandache a trimis o interpelare parlamentară ministrului Economiei, Comerțului și Turismului, Mihai Tudose, căruia i-a cerut să lămurească oamenii din zona Onești cu privire la modul în care s-a ajuns la starea actuală a RAFO.
„După cum sunt sigur că știți, Firma Petrochemical Holding din Viena, acţionarul majoritar al RAFO Oneşti (RAFO), a decis să vândă rafinăria la fier vechi, urmând ca terenul să fie folosit ca platformă industrială pentru o serie de proiecte tehnice. Practic, marele colos industrial de odinioară a ajuns să fie demontat şi vândut la fier vechi, prin iniţierea procedurii de vânzare a activelor şi utilajelor companiei. Istoria RAFO a început în anul 1956, când Guvernul comunist înfiinţează Platforma Petrochimică Borzeşti, aici fiind construită şi Rafinăria 1 Oneşti, care procesa ţiţei nesulfuros din ţară. După 1990, celebra rafinărie a ajuns pe mâinile mai multor acţionari români, protagonişti ai unor imense scandaluri. În cele din urmă, din 2009, este în posesia unui magnat rus, Iakov Goldovsky, care, prin firma sa Petrochemical Holding deţine 96,51% din acţiunile RAFO, restul de 3,48% aparţinând mai multor acţionari. Ultimul an în care rafinăria din judeţul Bacău a mai produs motorină sau benzină a fost 2008. De atunci, compania face afaceri din vânzarea de active diverse. Cele 43 de benzinării ale RAFO au fost vândute în anul 2009. În toamna anului trecut, acţionarii RAFO Oneşti au aprobat reducerea capitalului cu aproape 2 miliarde de lei, pentru a acoperi pierderile istorice şi pentru a evita dizolvarea companiei. RAFO se află într-o situaţie dificilă de foarte mulţi ani, astfel că reducerea capitalului a avut loc cu scopul de a compensa pierderile reportate, care se ridicau la 1,92 miliarde de lei la finele anului 2013. Acum însă, RAFO a ajuns în regretabila situaţie de a fi dezmembrată şi vândută la fier vechi, în condiţiile în care mai avem extrem de puţine rafinării, doar patru mai fiind în funcţiune din cele zece de pe vremea comunismului, şi nici una cu capital integral românesc”, a subliniat deputatul Miron Smarandache, în documentul oficial trimis ministrului Economiei.
Parlamentarul social-democrat l-a întrebat pe Tudose cine se face vinovat de situația critică în care a ajuns RAFO Onești, care este instrumentul de control aflat la dispoziția statului pentru a preveni în viitor asemenea conjuncturi economice nefericite, precum și ce se va întâmpla cu oamenii disponibilizați de la RAFO Onești?
În răspunsul trimis deputatului PSD Bacău, ministrul Economiei a făcut o serie de precizări importante, relatând practic ceea ce s-a întâmplat cu unitatea oneșteană, altădată un etalon al economiei românești: „Prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 10/26.10.2001 S.C. IMPERIAL OIL S.A. Bacău şi CANYON SERVICOS LDA Portugalia (cumpărătorii iniţiali) au cumpărat de la A.P.A.P.S./ A.V.A.S./ A.A.A.S. un număr de 4.982.131 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând 59,9960% din capitalul social al S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău. La data de 25.08.2008 conducerea AAAS a aprobat încetarea monitorizării postprivatizare a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 10/26.10.2001 privind S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău. Prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 7/12.04.2002 S.C. IMPERIAL OIL S.A. Bacău şi CANYON SERVICOS LDA Portugalia (cumpărătorii iniţiali) au cumpărat de la A.P.A.P.S/ A.V.A.S./ A.A.A.S. un număr de 144.111.439 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând 94,55167% din capitalul social al S.C. RAFO S.A. Oneşti, existent Ia data încheierii acestui contract, provenite din conversia în acţiuni a creanţelor bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice (97.394.470 acţiuni) şi creanţelor datorate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (46.716.969 acţiuni). Conducerea AAAS a aprobat la data de 28.08.2007 încetarea monitorizării postprivatizare a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 7/12.04.2002 privind S.C. RAFO S.A. Oneşti, judeţul Bacău. La această dată, A.A.A.S. nu deţine acţiuni la S.C. RAFO S.A. Oneşti, astfel încât nu are nicio posibilitate de a influenţa direct deciziile luate la nivelul acestei companii, monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni menţionate mai sus încetând încă din anul 2007, respectiv din anul 2008”.
În ceea ce priveşte litigiile având ca părţi AAAS şi RAFO SA, Ministerul Economiei a făcut următoarele precizări: „Pe rolul instanţelor de judecată există Dosarul penal nr. 28726./3/2006 – inculpaţi Ovidiu Tender ş.a., AAAS (fosta A VAS) este parte civilă, iar SC RAFO SA s-a constituit ca parte vătămată, în cazul societăţii privatizate SC CAROM SA. În faza urmăririi penale, AAAS a fost informată prin adresa Parchetului General nr. 692/D/P/2005, înregistrată la AVAS cu nr. 3801/23.06.2006, că din starea de fapt reţinută în cauză rezultă că inculpaţii Ovidiu Tender şi Marian Iancu au indus în eroare AVAS (actuala AAAS) în anul 2003 în privinţa îndeplinirii obligaţiilor de investiţii tehnologice şi de mediu, societatea privatizată SC CAROM SA, fiind de fapt cea care şi-a plătit propriile investiţii. Prin aceeaşi adresă, Parchetul General a solicitat AVAS (actuala AAAS) să comunice dacă se constituie parte civilă, în ipoteza în care din expertiza financiar contabilă, ce se administra la acea dată în cauză, va rezulta vreun prejudiciu în dauna sa. Prin adresa nr. 6675/09.08.2006 AVAS (actuala AAAS) a comunicat Parchetului ca în măsura în care se stabileşte legătura de cauzalitate între fapta inculpaţilor şi prejudiciul constatat prin raportul de expertiză efectuat în cauză, AVAS (actuala AAAS) se va constitui parte civilă în procesul penal pentru echivalentul în lei al investiţiilor neefectuate la SC CAROM SA şi al penalităţilor pentru neefectuarea acestora, în faza judecătorească a fost constituit dosarul nr. 28726/3/2006 – actual 28726./3/3006 – înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, instanţa solicitând AAAS pentru termenul din 23.02.2007, dacă înţelege să se constituie parte civilă. În dosarul sus-menţionat figurează în calitate de inculpaţi Tender Ovidiu Lucian, Iancu Alexandru Marian ş.a., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, bancrută frauduloasă, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, spălare de bani, constituire şi apartenenţă la un grup de criminalitate organizată. De asemenea, în acest dosar penal figurează ca parte vătămată si SC RAFO SA Oneşti. La termenul din judecată din 24.01.2007 s-a constituit parte civilă SC CAROM SA şi a arătat că nu AVAS (actuala AAAS) este persoana prejudiciată de neefectuarea investiţiilor, ci SC CAROM SA şi a solicitat instanţei să pună în vedere AVAS (actuala AAAS) să-şi precizeze poziţia faţă de acest aspect, având în vedere că pe parcursul procesului AVAS nu a arătat cu exactitate cu ce sume se constituie parte civilă. La solicitarea instanţei de a aduce precizări dacă AVAS (actuala AAAS) se constituie parte civilă, prin precizările nr. CB/4579/16.02.2007, AVAS (actuala AAAS) a menţionat că, având în vedere că raportul de expertiză contabilă întocmit la solicitarea Parchetului General NU a stabilit vreun prejudiciu creat AVAS (actuala AAAS) de către inculpaţi şi că AVAS (actuala AAAS) NU deţine documente care să ateste efectuarea de către societatea privatizată SC CAROM SA a investiţiilor asumate de cumpărătorul SC TENDER SA prin contract, AVAS (actuala AAAS) nu se constituie parte civilă în dosarul penal – urmând ca în situaţia în care din cercetarea judecătorească se va constata neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiilor asumate prin contract, AVAS (actuala AAAS) să solicite instanţei judecătoreşti competente, pe calea unei acţiuni civile, obligarea acestuia la repararea prejudiciului creat prin neexecutarea contractului. Prin minuta Sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 28726./3/2006, raportat la calitatea procesuală a AAAS (fosta AVAS), a luat act că instituţia anterior menţionată a renunţat la acţiunea civilă în procesul penal (dosar nr. 28726./3/2006) şi a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă împotriva inculpatului Basaran Kadri Mazhar şi a părţilor responsabile civilmente SC Tender SA şi SC BKP Trading Impex SRL (dosar conexat nr. 44892/3/2011 – dosar în care AAAS, deşi figura ca parte civilă, nu a fost citată procedural, înaintea conexării). Împotriva Sentinţei penale nr. 2858/16.12.2014, AAAS a formulat apel, urmând a depune motivele de apel, în dosarul nr. 28726./3/2006, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. În consecinţă, dosarul nr. 28726./3/2006 se află în curs de soluţionare”.
Referitor la litigiul dintre SC RAFO SA Oneşti și AAAS (fostă AVAS), ministrul Economiei a menționat că prin cererea formulată de SC RAFO SA Oneşti, aceasta a solicitat obligarea AAAS şi a Statului Român – prin Ministerul Finanţelor Publice, la plata în solidar a unor sume reprezentând despăgubiri în baza art. 32-4 din OVG nr. 88/1997 modificată. „Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău, dosar nr. 810/110/2014, care, prin Sentinţa civilă nr. 406/17.11.2014 (necomunicată), a declinat cauza Tribunalului Bucureşti”, a conchis ministrul Economiei, explicând situația RAFO deputatului Miron Smarandache, și, prin intermediul acestuia, tuturor băcăuanilor și românilor.

Media
No rating yet

Comments are closed.