Autoritatea finanţatoare Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău str. Mărăşeşti nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel. 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail contactprimarie@primariabacau.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru- Domeniul Social – în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie a proiectelor aferentă anului 2015

Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor specifice, aprobate conform HCL nr. 13/27.01.2014, HCL nr.71/23.04.2015, HCL nr. 126/30.06.2015, se pun la dispoziţie pentru consultare pe site-ul instituţiei www.primariabacau.ro, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul Comisiei Tehnice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 (Bacău, str. Marasesti nr. 6).

Având in vedere:

– Prevederile HCL nr/91/04.05.2015 prin care a fost aprobat Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2015, unde la Domeniul Social a fost alocata suma de 500.000 lei,

– Prevederile HCL nr. 138/30.06.2015 prin care a fost aprobata Lista Finala a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacau, pentru activitati nonprofit de interes general, in baza Legii nr.350/2005,

– Adresa nr.5019/26.06.2015 a Comisiei Sociale Legea 350/2005, prin care propune o a doua sesiune de selecţie a proiectelor pe domeniul social in anul 2015, pentru suma ramasa de 261.830 lei,

– faptul ca după termenul limita de depunere a proiectelor, urmează evaluarea proiectelor, semnarea contractelor de finanţare, ceea ce va determina diminuarea perioadei de derulare a proiectelor aprobate,

în baza prevederilor Cap.III punct 9 alin. 2 din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finanţare neramburabila potrivit Legii nr. 350/2005, aprobata prin HCL nr. 13/2014 : „Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 11 august 2015 ora 16.00.

Suma alocată pentru a doua sesiune de selecţie a proiectelor pentru Domeniul Social în anul 2015, este de 261.830 lei.

Aplicanţii vor depune cererile de finanţare conforme cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală, la registratura Municipiului Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, Bacău. Taxa de participare la procedura de atribuire a finanţărilor nerambursabile este de 75 RON şi se achită la Direcţia Economică – Impozite şi Taxe locale din Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6.

Perioada de depunere a proiectelor este 27 iulie 2015 – 11 august 2015, ora 16.00, iar perioada de evaluare a proiectelor este 11 august 2015 – 14 august 2015.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Bacău.

Media
No rating yet

Comments are closed.