Senatorul Vasile Nistor: interpelare cu privire la recuperarea vasului „Libertatea”

Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Vlad Alexandrescu, Ministerul Culturii

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

 

Subiect: Recuperarea vasului „Libertatea”

Stimate domnule ministru,

Vă supun atenţiei cazul vasului de croazieră „Libertatea”, surprins într-un articol redactat de către ziarul Adevărul, în urmă cu o săptămână. Consider că alegerea Ministerului Culturii din 1999, de a vinde acest bun din Categoria A cu atâta uşurinţă, este una incorectă, demonstrând lipsa de respect faţă de valorile tezaurului românesc.

De asemenea, absenţa unor eforturi reale în recuperarea acestui simbol este îngrijorătoare, mai ales dacă ne raportăm la faptul că ministerul de la acea vreme a promis revenirea navei în ţară la doar un an după presupusa sa restaurare.

Vă solicit, cu respect domnule ministru, să îmi oferiţi punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte posibilitatea reîntoarcerii vasului „Libertatea” sub pavilion românesc.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.