Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Robert Cazanciuc, Ministerul Justiţiei

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Necesitatea modificării O.G. 55/2002
Stimate domnule ministru,

Doresc să vă supun atenţiei O.G. 55/2002, în cadrul căreia nu sunt prevăzute soluţii pentru contravenienţii cărora nu li se poate aplica executarea silită pentru neplata amenzilor. Deasemenea nu pot fi traşi la răspundere nici dacă se înlocuieşte amenda contravenţională aplicată prin procese verbale cu sancţiunea obligării unei activităţi în folosul comunităţii în situaţia în care aceştia nu prestează această activitate. Mai mult, neexecutarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie în doi ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea. Sunt situaţii în numeroase primării care au în executare un număr mare de mandate de muncă în folosul comunităţii, contravenienţii nu se prezintă, timpul de doi ani de presciere este destul de scurt, şi practic ei rămân nepedepsiţi.
Vă solicit cu respect opinia domnule ministru, dacă legea nu ar trebui modificată în aşa fel încât contravenienţii care nu respectă obligaţia de a munci în folosul comunităţii să răspundă penal.
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.