Adresată: Doamnei Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: Bacău Grup Parlamentar: PSD

Obiectul interpelării: Art. 8 din norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2008

 

Stimată doamnă ministru,

În cadrul audienţelor acordate la biroul senatorial din teritoriu a fost ridicată problema moştenirii contului existent la Fondul de Pensii Administrat Privat, în urma decesului participantului.

Conform art. 7 din norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2008, în cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele beneficiarului/beneficiarilor se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Art. 8 din aceeaşi normă stipulează că beneficiarul are dreptul, după caz, la: cumularea conturilor la un singur fond de pensii dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii sau plata unică a contravalorii cotei părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are calitatea de participant.

Astfel, beneficiarul este obligat să nu primească plata unică a contravalorii cotei părţi cuvenite efectiv, dacă are calitatea de participant la un alt fond pensii.

Totodată, moştenitorului legal al Fondului de Pensie Privată i se comite o nedreptate, deoarece nu are posibilitatea de a opta dacă doreşte sau nu cumularea conturilor la un singur fond de pensii dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii, mai ales dacă punem în discuţie o persoană tânără sau faptul că moştenitorul achită o taxă notarială în vederea includerii acestui fond de pensie privată în certificatul de moştenitor, pe care o va mai recupera numai în cazul pensionarii. Odată cu moştenirea acestui fond, moştenitorul devine practic proprietarul unităţilor de fond acumulate, dreptul de proprietate reglementat de art. 44 din Constituţia României, fiind anulat de Norma CSSPP 19/2008.

Având în vedere faptul că Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat conţine această lacună, care este punctul de vedere al instituţiei pe care o conduceţi privind situaţia menţionată. De asemenea, care sunt şansele ca moştenitorul fondului de pensie privată, care are calitatea de participant la un alt fond de pensii, să poată avea dreptul de a alege dacă să primească banii în mod efectiv sau cumularea conturilor la un singur fond de pensie.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

Senator UNPR Bacău,

Marcel Bujor

Media
No rating yet

Comments are closed.