Marți, 31 mai, Consiliul Local Bacău se reunește în ședință ordinară

13293117_1209118212462347_445408111_nConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară marți, 31 mai 2016, începând cu ora 10.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. 

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară. Toate vor avea loc luni, la sediul Primăriei. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea Tidului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, preotului loan Pleşcău şi preotului dr. Gabriel Ichim Radu.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

       2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem,                    preotului Ştefan Erdeş.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

        3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015, al Consiliului Local            al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

     4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul                    Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Bacău – Neamţ, în vederea organizării celei de a doua ediţii a                      Forumului Zonal de Arhitectură şi Urbanism ’’MOLDOVA REPER 2030”, în perioada 10-11 iunie 2016 la Bacău

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

      5. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma              Unionistă Acţiunea 2012, la organizarea proiectului « Cunoaşte-ţi ţara », ce se va desfăşura în perioada                          01.06.2016 – 30.08.2016, în Bacău.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

      6. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea          „Vasile Alecsandri”, la organizarea celei de a X-a ediţii a Conferinţei Internaţionale « C.I.S.A. – International                 Conference of Applied Science », ce se va desfăşura în perioada 02-04 iunie 2016.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

     7. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club       Sportiv Rally Spirit Oneşti, la organizarea celei de a VT-a ediţii a Raliului Moldovei, ce se va desfăşura în perioada        1-2 iulie

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău şi Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 – 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotârâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău şi Academia Olimpică Română – Filiala Bacău, la organizarea Crosului Olimpic Naţional, ce se va desfăşura În data de 11 iunie 2016 la Bacău.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/ 2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, În calitate de partener împreună cu Colegiul Naţional Ferdinand I la organizarea conferinţei internaţionale « MoldaviaMUN », în perioada 26 – 29 mai 2016

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi municipiul Chişinău din Republica Moldova                                Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, judeţul Bacău din România şi satul Costeşti, raionul Ialoveni din Republica Moldova

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/ 2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al municipiului Bacău pentru ridicarea în Parcul Catedralei a unui monument închinat eroilor neamului.

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2016 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău

Iniţiator – DL, RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinţei, valabilă până la data de 31.12.2016, precum şi aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL»

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 56/ 2015 prin care s-au stabilit consumurile medii şi consumurile lunare de carburanţi, consumurile medii şi anuale de lubrifianţi pentru vehiculele din inventarul Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum şi măsuri de raţionalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora

Iniţiator-DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bazinului de înot Bacău, structură în cadrul Direcţiei Administrare Baze Sportive.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu „destinaţia de uscător” de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Botezatu Liliana de extindere a spaţiului de locuit. Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situată în municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrenţoaiei Elena.

Iniţiator-DL. RADU ABABEI-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea a cinci mese aflate în incinta Pieţei Centrale, careul 1A1 din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea a cinci spaţii aflate în incinta halei de peşte – came a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANŞAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ŞANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE P + 4, STR, MAGURA CASIN, NR. 7, din municipiu! Bacau, pe teren proprietate particulara,

BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITAIOANA-MARIA, din Jud. Ilfov Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de constructii autorizate

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a

mijlocului fix – coş fum situat în Gacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia în condiţiile legii

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix – poartă situat în Bacău, str. Oituz, nr. 85, în scopul scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestuia în condiţiile legii

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare..

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Diverse.
Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.