Consiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţa extraordinară vineri, 14 august 2015, începând cu ora 09.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău. Totodată, a fost publicat pe site-ul instituţiei programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor ce se vor dezbate în şedinţa ordinară de miercuri. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel că orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a Programului de investiţii pc anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 101/ 2015 si HCL nr. 158/31.07.2015 prin care s-a aprobat organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului – THEATERSTOCK, în perioada 1-16 August 2015, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate dc partener împreuna cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau si Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, în vederea organizării celei de a XXV-a ediţii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013, HCL nr.23/2014 şi HCL nr. 101/2014 precum si mandatarea conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare în condiţiile legii a unor bunuri aflate in concesiune

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 247 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 137 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău.

Iniţiator- DL. VASILE TESCARU- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.