Consiliul Local Bacău, convocat în ședință ordinară joi, 31 martie, începând cu ora 10.00

12919279_1164879483552887_1392853054_nConsiliul Local Bacău se va întruni în ședință ordinară joi, 31 martie, începând cu ora 10.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa ordinară. Toate vor avea loc miercuri, 30 martie, la sediul Primăriei. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi arată în felul următor:

  1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali, ale d-lui Chelaru Postolache Cristian şi d-lui Botoi Romică, următorii supleanţi înscrişi pe lista de candidaţi a Partidului Ecologist Român.
    Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Vilică Munteanu, profesor – arhivist.
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială la proiectul social „Informat şi implicat” finanţat prin Reprezentanţa UNICEF România, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 274/ 28.12.2015 prin care s-a aprobat menţinerea pentru anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul anului 2015
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR

5. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anii 2015 – 2016.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul « Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău » .
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pe anul 2016 în calitate de membru al Asociaţiei „Administratorilor de Pieţe din România”
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015.
Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată prin HCL nr. 299/ 29.12.2014, ca urmare a examenului de promovare în clasă, grade, trepte profesionale şi expirarea perioadei de stagiu.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 263/ 2012, modificată prin HCL nr. 300/ 29.12.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, clasa şi expirarea perioadei de stagiu.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

11. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatului Compartimentului „Analiză şi Relaţii Consiliul Local”.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2016, de către Poliţia Locală a Municipiului Bacău.
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei LUPU ELENA DANA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. A, ap. 10 pentru fiul GOLOVATIUC CRISTIAN ANDREI .
Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR

15. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 10/ 2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău în vederea organizării Balului Balurilor, ediţia a VI-a, la Teatrul de Vară «Radu Beligan » din Bacău, în data de 29.04.2016.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

17. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură « George Apostu »  în vederea derulării proiectului « Spectacolul cărţii, spectacolul lumii – Omar Khayyam », ce se va desfăşura la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 20 – 22 mai 2016.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de Cultură « George Apostu »  în vederea derulării proiectului « Expoziţia itinerantă Leonard Răchită – Impermanences », ce se desfăşoară sub genericul « Pe urmele lui Apostu »
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

19. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica « Mihail Jora » Bacău la organizarea evenimentului « Concert dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Filarmonicii M. Jora » în perioada 10 – 14 aprilie 2016
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

20. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului şcolar « Săptămâna altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piaţa Tricolorului.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, în vederea organizării «  Campionatului Naţional de înot copii (10-11 ani) etapa regională » şi a « Campionatului Naţional de înot cadeţi (12-14 ani) etapa regională ».
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa Consiliului de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă pentru tineri în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu familiile şi persoanele care vor primi repartiţie pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, persoane fizice/ juridice cu domiciliul/ sediul pe raza municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

27. Proiect de hotărâre privind asigurarea în mod gratuit a unui loc de înhumare în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, d-lui Radu Mihai din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 44/ 1994, republicată
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/ 28.12.2010
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Serei, str. Teiului, str. Mărăşti, str. Mihail Kogălniceanu, str. Oituz, str. Vasile Alecsandri, str. Războieni, Aleea Parcului, str. Dumbravei, str. Mărăşeşti şi Aleea Ateneului.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

30. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 212,97 mp aflat în incinta PT nr. 11 din Bacău, str. Carpaţi, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

31. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 92,33 mp aflat în incinta PT nr. 13 din Bacău, str. Cornişa Bistriţei, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

32. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 65/ 2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a şapte coşuri de fum, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

33. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

34. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

35. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile aprilie – mai 2016.
Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

36. Raportul Primarului Municipiului Bacau privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Bacau pe anul 2015.

37. ANALIZA I/2016 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol.
DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

38. Diverse.

-Raport de activitate pentru anul 2015 al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău – Comisia pentru activităţi economico – financiare, buget, investiţii.
-Raport de activitate pentru anul 2015 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău – Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi agricultură.
-Raport de activitate pentru anul 2015 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău – Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică.
-Raport de activitate pentru anul 2015 al Comisiei de specialitate nr.4 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport şi ocrotirea monumentelor istorice , protecţia mediului şi reconstrucţie ecologică.
-Raport de activitate pentru anul 2015 al Comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău – Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Media
No rating yet

Comments are closed.