Consiliul Județean Bacău se întrunește în ședință ordinară luni, 30 mai

plen cj 3

UPDATE: Deși anunțată inițial că va începe la ora 10.30, în sala mare a CJ, ședința ordinară a Consiliului Județean se va desfășura începând cu ora 13.30, la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” (Fundătura Trotuș 8-10, Bacău).

Consiliul Judeţean Bacău se întrunește în şedinţă ordinară luni, 30 mai 2016, începând cu ora 10:30, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.04.2016;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.87/2013;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Bacău şi actualizarea componenţei acesteia;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Conferinţele internaţionale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior şi a 40 de ani de învăţământ tehnic superior în cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău”;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă Bacoviană”, ediţia a Vl-a;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a construcţiei „centrală termică”, situată în incinta Şcolii nr. 1 Tg. Ocna;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în vederea desfiinţării unor construcţii din domeniul public al judeţului, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane, ca urmare a finalizării licitaţiei de atribuire electronice a traseelor judeţene din data de 10.05.2016 ;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea monografiei economico-militare a judeţului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Diverse

Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău şi comuna Letea Veche în anul 2015”.

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea premiilor pentru performanţe deosebite la nivel naţional obţinute de membrii Cercului de Astronomie „Meteor” Bacău.

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Media
No rating yet

Comments are closed.