Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul superior la Serviciul achiziţii publice în cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Anunţul de angajare îl găsiţi integral mai jos, iar bibliografia de concurs şi nota privind documentele necesare întocmirii dosarelor de înscriere: aici, respectiv aici.

Consiliul Judeţean Bacău organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul superior la Serviciul achiziţii publice în cadrul Direcţiei achiziţii publice, contracte din aparatul de specialitate al acestei autorităţi publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Condiţia generală este îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bacău în ziua de 27 iulie 2015 ora 09.00 – proba scrisă şi 29 iulie 2015 ora 12.00 – interviul, iar dosarele complete de participare la concurs întocmite conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Consiliului Judeţean Bacău în termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III -a.

Bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Bacău şi pe pagina de Internet a acestei autorităţii publice la adresa www.csjbacau.ro.

Informaţii suplimentare la telefon 0234/537200 interior 162.

-
Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.