Data inregistrariiTitluStadiuNumar initiatori
12-03-2015Proiect de Lege pentru completarea art.29623 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalTrimis pentru aviz la:
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
11
12-03-2015Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006Înaintat la Senat6
12-03-2015Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalÎnaintat la Senat14
12-03-2015Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvicÎnaintat la Senat11
06-03-2015Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieriTrimis pentru aviz la:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
8
04-03-2015Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publiceÎnaintat la Senat10
27-02-2015Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţificePrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
8
26-02-2015Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electoraleTrimis pentru raport la:
Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor
15
26-02-2015Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvaculturaÎnaintat la Senat9
13-02-2015Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.62 din Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodicăÎnaintat la Senat11
04-02-2015Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2013 pentru modficarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art.II din Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare ruralăÎnaintat la Senat13
04-02-2015Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013Înaintat la Senat13
18-12-2014Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013Înaintat la Senat7
10.12.2014Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricolLa Senat11
26.11.2014Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012La Senat9
21.11.2014Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014La Senat9
20.11.2014Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr.348/2003La Senat9
14.10.2014Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilorLa Senat7
25-09-2014Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cerealeLa Senat7
19.09.2014Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publiciTrimis pentru aviz la:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
11
19.09.2014Propunere legislativa pentru completarea art.29622 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalLa Senat11
18-07-2014Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normativeTrimis pentru aviz la:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru afaceri europene
11
10.09.2014Propunere legislativa pentru modificarea anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilorTrimis pentru aviz la:
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
8
03-07-2014Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieriTrimis pentru aviz la:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
14
25-06-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006Trimis pentru aviz la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
4
16.06.2014Propunere legislativă - Legea zootehnieiRespinsa de catre Senat23
12-06-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor localiInaintat la Senat12
12-06-2014Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscalPrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
83
04-06-2014Propunere legislativa pentru modificarea art.194 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalPrimire aviz de la:
PDF format Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
6
04-06-2014Propunere legislativa pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeniPrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru politică externă
43
04-06-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricolTrimis pentru aviz la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
15
29-05-2014Propunere legislativa pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintificeInaintat la Senat8
29-05-2014Propunere legislativa pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publicePrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
11
06-05-2014Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieriPrimire aviz de la:
PDF format Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
11
06-05-2014Propunere legislativa pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publicePrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
10
06-05-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incidentde mediuTrimis pentru aviz la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
8
25-04-2014Propunere legislativa pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentarPrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru muncă şi protecţie socială
19
09-04-2014Propunere legislativa privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare si folosire a steagurilor unitatilor administrative-teritorialeInaintat la Senat42
09-04-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publicePrimire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
12
03-04-2014LEGEA ZOOTEHNIEIInaintat la Senat23
27-03-2014Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediuluiTrimis pentru aviz la:
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
10
18-03-2014Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatoruluiRespinsa de catre Senat12
04-03-2014Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului/a>Inaintat la Senat9
27-02-2014Propunere legislativa pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalInaintat la Senat10
19-02-2014Propunere legislativa pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copiiInaintat la Senat10
18.02.2014Propunere legislativa privind reglementarea serviciilor prestate de catre furnizorii de energie catre populatieInregistrat la Senat32
13-02-2014Propunere legislativa privind reglementarea serviciilor prestate de catre furnizorii de energie catre populatieLa comisiile Camerei Deputatilor32
13-02-2014Propunere legislativa privind achizitionarea de la personae fizice a deseurilor metalice feroase si neferoase care provin din sectorul de imbunatatiri funciareInaintat la Senat8
13-02-2014Propunere legislativa pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalInaintat la Senat10
03-02-2014Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normativeInaintat la Senat153
18-12-2013Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991La comisiile Camerei Deputatilor18
11-12-2013Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalLa comisiile Camerei Deputatilor7
11-12-2013Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscaleInaintat la Senat13
03-12-2013Propunere legislativa pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011Inaintat la Senat41
21-11-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatiiLa comisiile Camerei Deputatilor14
21-11-2013Propunere legislativa privind amanarea executarii silite a persoanelor fizice care au accesat credite in franci elvetieniLa comisiile Camerei Deputatilor11
13-11-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitarii semnintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozitLa comisiile Camerei Deputatilor30
06-11-2013Propunere legislativa pentru completarea art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologiceInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor12
30-10-2013Propunere legislativa pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991La comisiile Camerei Deputatilor18
23-10-2013Propunere legislativa pentru completarea art.64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvaculturaLa comisiile Camerei Deputatilor14
22-10-2013Propunere legislativa privind unele masuri de organizare si functionare a activitatii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" BucurestiLa comisiile Camerei Deputatilor15
21.10.2013Proiect de Lege privind definirea spatiului rural nationalInscris pe ordinea de zi a plenului Senatului24
17-10-2013Propunere legislativa pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicataInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor61
16-10-2013Propunere legislativa pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor16
16-10-2013Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceLa comisiile Camerei Deputatilor8
10-10-2013Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceLa comisiile Camerei Deputatilor20
02-10-2013Propunere legislativa pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscalIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor7
02-10-2013Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist din RomaniaLa comisiile Camerei Deputatilor18
25-09-2013Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educatiei nationale nr.1/2011Inaintat la Senat8
19-09-2013Propunere legislativa pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalLa comisiile Camerei Deputatilor9
19-09-2013Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvaculturaLa comisiile Camerei Deputatilor13
11-09-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cerealeInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor4
04-09-2013Propunere legislativa pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor77
04-09-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.148/2000 privind publicitateaIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor17
09-07-2013Propunere legislativa pentru completarea art.II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare ruralaInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor7
01-07-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptieiLa comisiile Camerei Deputatilor22
27-06-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoliInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor16
27-06-2013Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri financiareInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor4
26-06-2013Propunere legislativa pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Certificarea si Calificarea Operatorilor Economici EligibiliIncetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; inaintare la Senat.36
19-06-2013Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilorIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor12
19-06-2013Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturaInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor13
12-06-2013Propunere legislativa privind definirea spatiului rural nationalInaintat la Senat23
12-06-2013Propunere legislativa privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricoleLa comisiile Camerei Deputatilor24
06-06-2013Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silviceInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor17
29-05-2013Propunere legislativa pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediuIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor6
21-05-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statuluiIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor7
15-05-2013Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de TeleviziuneIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat39
13-05-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se paercep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatateInscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor48
17-04-2013Proiect de Lege privind unele masuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publiceDevine Legea nr. 108/201423
09-04-2013Propunere legislativa privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991La comisiile Camerei Deputatilor6
03-04-2013Propunere legislativa pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalRespinsa de catre Senat7
19-03-2013Propunere legislativa privind infiintarea Registrului Industriilor AlimentareIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor13
19-03-2013Propunere legislativa pentru aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar federatiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitatiLa comisiile Camerei Deputatilor19
13-03-2013Propunere legislativa privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactateDevine Legea nr. 297/201318
06-03-2013Propunere legislativa privind unele masuri de organizare si functionare a activitatii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare I.N.C.D.I.F.- " ISPIF" BucurestiIncetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; inaintare la Senat16
26-02-2013Propunere legislativa pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscalIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor11
20-02-2013Propunere legislativa privind pajistile permanente si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniuLa comisiile Camerei Deputatilor14
20-02-2013Propunere legislativa pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanta Guvernului nr.81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodicaIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor3
13-02-2013Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicoleLa comisiile Camerei Deputatilor11
06-02-2013Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestoraLa comisiile Camerei Deputatilor14
06-02-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuiaIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor13
30-01-2013Propunere legislativa "Legea apiculturii"Devine Legea nr. 383/201312
17-01-2013Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare ruralaIncetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor8

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


  • _ga
  • _gid
  • _gat

Nu accept
Accept