Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.45 alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.45 alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.

În conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul activităţilor comune, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea art.45 alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind Statutul, trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa Pl-x 418 din 4 noiembrie şi de Senat cu L604 din 5 noiembrie înregistrate la comisie.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.45 alin.(7) din Legea nr.96 privind statutul, republicată, în scopul clarificării anumitor aspecte legate de dreptul de transport al deputaţilor şi senatorilor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea.

Guvernul, prin punctul de vedere, susţine adoptarea iniţiativei.

În urma examinării propunerii şi a opiniilor exprimate în conformitate cu prevederea art.21 din Regulamentul Camerelor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere şi adoptare Propunerea legislativă pentru modificarea art.45 alin.(7) din Legea nr.96, cu amendamentele admise, redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţie, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice şi urmează să fie dezbătută de cele două Camere în şedinţă comună.

Media
No rating yet

Comments are closed.