Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune, a fost sesizată spre dezbatere cu Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune, trimis cu adresa nr.825 de către Biroul permanent.

Proiectul de Hotărâre vizează introducerea unor dispoziţii referitoare la organizarea structurilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, fiind prevăzute mecanismele de constituire a comisiilor comune permanente ale celor două Camere, a grupurilor de prietenie cu alte parlamente şi a delegaţiilor cu caracter permanent la organizaţiile parlamentare internaţionale, a comisiilor speciale şi a comisiilor de anchetă parlamentară.

De asemenea, sunt aduse clarificări procedurilor parlamentare de desfăşurare a lucrărilor în cadrul comisiilor şi la nivelul plenului reunit, de exercitare a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a celor privind reexaminarea legilor adoptate, precum şi a celor referitoare la acordarea şi retragerea încrederii acordate Guvernului.

Ca element de noutate, s-a introdus termenul de 6 luni privind obligarea finalizării dezbaterilor asupra rapoartelor ce se prezintă Parlamentului de către autorităţile publice, din momentul depunerii acestora la birourile permanente reunite.

Prin prezentul proiect, s-a asigurat concordanţa cu prevederile Constituţiei României, republicată, şi a unor dispoziţii ale Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului declarate ca fiind neconstituţionale, prin deciziile Curţii nr.95/1998 şi 1558/2009.

Proiectul de hotărâre urmăreşte corelarea cu modificările şi completările aduse Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, în sensul stabilirii competenţei de legiferare a Codului de conduită al deputaţilor şi senatorilor.

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu amendamente admise şi respinse, care se regăsesc în Anexele nr.1 şi nr.2, ce fac parte integrantă din raport.

Potrivit prevederilor art.65 din Constituţia României, republicată, şi art.1 din Regulamentul şedinţelor comune, cu modificările şi completările ulteriore, Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune urmează să fie dezbătut de cele două Camere, în şedinţă comună.

…………………………………………
Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 60 este o eroare materială.

…………………………………………
Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Vă rog să-mi permiteţi să reparăm această…, a apărut o eroare materială la punctul 60 din raport, la art.36 teza a doua.

Din eroare, s-a scris cuvântul „secretari”, în loc de „chestori”. Prin urmare, vă rugăm să acceptaţi îndreptarea a acestei erori, prin înlocuirea cuvântului „secretari” cu „chestori”. Este vorba despre împărţirea bilelor la votul cu bile.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.