Vlase Petru Gabriel – Dezbaterea şi adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Raport comun asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 195 din 3 aprilie 2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 pct. 14 din legea amintită mai sus.

În temeiul art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, un număr de 51 de deputaţi au formulat obiecţia de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

În data de 16 aprilie 2013, potrivit dispoziţiilor art. 9 şi 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului şi Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 195 din 3 aprilie 2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 14 din lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 şi 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cele trei comisii sesizate în fond au dezbătut legea supusă reexaminării în şedinţa din 16 aprilie 2013.

Prin Decizia nr. 195 din 3 aprilie 2013, Curtea Constituţională, învestită în temeiul art. 146 din Constituţia României şi al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a admis în parte obiecţia de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, formulată de un număr de 51 de deputaţi.

Autorii obiecţiei de neconstituţionalitate consideră că art. I pct. 14, referitor la introducerea art. 191 alin. (1), din lege conservă, în parte, viciile de neconstituţionalitate constatate de Curte prin Decizia nr. 81/2013, iar art. IV al legii depăşeşte cadrul acestei decizii, precum şi al cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis în parte obiecţia de neconstituţionalitate, în raport de criticile formulate, şi a constatat următoarele:

1. dispoziţiile art. I pct. 14 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt neconstituţionale;

2. respinge ca inadmisibilă obiecţia de neconstituţionalitate formulată de aceiaşi autori cu privire la dispoziţiile art. IV din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii celor trei comisii, în raport de Decizia Curţii Constituţionale nr. 195/2013, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului celor două Camere, spre dezbatere şi adoptare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/1992 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu amendamentele admise, prezentate în anexa care face parte integrată din prezentul raport.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.