Ziua Drepturilor Omului

Doamnelor si domnilor,

La 10 decembrie 2014, s-au împlinit 66 de ani de când Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ca prim instrument juridic internaţional în care sunt enunţate cu solemnitate drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie garantate oricărei fiinţe din întreaga lume. La câteva zile, mai exact pe 14 decembrie , s-au împlinit 59 de ani, de când România a semnat Declaraţia şi a fost admisă în rândul statelor membre ale Naţiunilor Unite.

Astfel, în fiecare an, la 10 decembrie, în întreaga lume se sărbătoreşte “Ziua Drepturilor Omului”, prilej cu care se fac evaluări privind modul de respectare şi apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, moment în care se pot scoate în evidenţă încălcările, discriminările şi abuzurile în acest domeniu, se organizează şi desfăşoară diverse acţiuni pentru cunoaşterea, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor.

Tot cu această ocazie se acordă cele două premii internaţionale importante şi binecunoscute : Premiul Naţiunilor Unite în Domeniul Drepturilor Omului şi Premiul Nobel pentru Pace.

Am vrut să amintesc această importantă aniversare pentru a sublinia faptul, că, dacă din punct de vedere al legislaţiei în vigoare, ne-am aliniat şi putem afirma că legile noastre şi Constituţia României,apără şi protejează drepturile tuturor cetăţenilor noştri, mai puţin mulţumitor ne prezentăm din punct de vedere al punerii în aplicare a legislaţiei şi a cunoaşterii drepturilor pe care le au toţi cetăţenii României.

Din punct de vedere al neaplicării legislaţiei aş menţiona încă multiplele cazuri de discriminare în câmpul muncii, preferinţele manifestate de angajatori pentru angajaţi de anumite vârste. Neaplicarea principiului egalităţii de şanse este un alt exemplu concudent. Şi pentru a fi şi mai convingător consider că este suficient să vedem care este reprezentarea femeilor în Parlamentul României.

Aşa cum am mai spus românii nu îşi cunosc drepturile fundamentale şi nici legile apărute si care le garantează aceste drepturi.Legat de această necunoaştere aş menţiona rsănătatea, protecţia consumatorului. Suntem codaşii Europei la drepturile consumatorilor. Din necunoaştere sau din lipsa de încredere în autorităţi, cetăţenii nu sesizează neregulile la Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, fapt ce îi determină pe comercianţi să profite de acest lucru.

Stimate colege şi colegi, am prezentat doar câteva argumente cu dorinţa de a vă determina să vă implicaţi în procesul de cunoaştere a drepturilor pe care le au câţi mai mulţi concetăţeni.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.