ÎNTREBARE

Adresată Doamnului Ministru Andrei Dominic Gerea, Ministerul Energiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Din partea domnului Senator Vasile Nistor, Circumscripţia electorală 04 Bacău

Grupul Parlamentar Liberal Conservator

Şedinţa Senatului din data de 23.03.2015

Subiect: Reglementare privind relaţia antreprenor subcontractant

Stimate doamnule ministru,

Camera de Comerţ şi Industrie Bacău a organizat în vederea susţinerii intereselor generale ale firmelor in relaţiile cu autoritatile si instituţiile publice, cu băncile si societăţile de asigurări, cu furnizorii de utilităţi precum si cu alte organisme, o întâlnire cu tema ’’Identificarea problemelor şi nevoilor firme”.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate numeroase probleme de care se confrontă întreprinzătorii dintre care doresc sa vă supun atenţiei lipsa unei legislaţii privind relaţia dintre beneficiarul lucrării – antreprenor si subcontractantii acestuia, în ceea ce priveşte
obligaţia beneficiarului de a plăti subcontractantul în momentul în care beneficiarul încasează de la autoritatea contractantă.

Având în vedere solicitarea întreprinzătorilor participanţi la această dezbatere vă întreb, cu respect, domnule ministru dacă aveţi în vedere reglementarea prin lege a acestui domeniu?.

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.