Tinerii băcăuani transformă patru localități în ,,comunități cu TACT’’

Joi, 6 mai, începând cu ora 10.00, Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, a susținut evenimentul de lansare a proiectului TACT – ,,Tineri Activi Pentru Comunitate’’, proiect derulat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl constituie creșterea nivelului participării tinerilor din comunitățile rurale și din urbanul mic la viața civică și socială a comunității.

Evenimentul s-a desfășurat online, pe platforma ZOOM.

La eveniment au participat peste 40 de persoane, profesori și tineri din Zemes, Sănduleni, Moinești și Sascut, județul Bacău, în calitate de beneficiari ai proiectului, precum și reprezentanți ai autorităților locale din comunitățile implicate.

În cadrul discuțiilor au fost evidențiate obiectivele principale ale proiectului, ele îndreptându-se către dezvoltarea competențelor soft (comunicare, relaționare, empatie, negociere, vorbit în public, observare, inovare), precum și creșterea capacității de analiză a informațiilor din media și dezvoltarea gândirii critice. Beneficiari direcți vor fi 360 de tineri și 16 profesori din cele patru comunități implicate în proiect. Rezultatele vor ajunge însă la peste 1000 de tineri, profesori și cetățeni din cele 4 localități, aceștia fiind reprezentați de tineri și membri ai comunităților participante, precum și de autoritățile publice locale.

Marian Dămoc, managerul proiectului, a evidențiat faptul că tinerii pot atinge lucruri mărețe în societate și pot influența adulții și instituțiile dacă își cunosc drepturile și știu cum să și le susțină: „Este foarte important ca aceștia să găsească o cauză în care să creadă și să dețină competențele specifice pentru influențarea deciziei publice ( advocacy) pentru a-și îndeplini obiectivul. Prin proiectul TACT, asta ne dorim, să formăm tineri cu inițiativă, conștienți de rolul pe care îl dețin în dezvoltarea comunității lor”. În ceea ce privește secțiunea de așteptările de la proiect, doamna Aurelia Dascălu, profesor la liceul Jacques M. Elias din Sascut, a prezentat proiectul „ca o bună oportunitate pentru elevi de a se dezvolta personal, de a-și evalua corect posibilitățile în funcție de însușirile personale ale fiecăruia, ei având însă nevoie de sprijin pentru a și le identifica.’’

În următoarea perioadă, tinerii din comunitățile vizate vor trece printr-un proces de selecție, iar ulterior vor fi desfășurate activitățile programate. Activitățile pot fi urmărite pe pagina de Facebook a proiectului (TACTBacau) sau pe site-ul organizației, www.rymd.ro.

Proiectul TACT – ,,Tineri Activi Pentru Comunitate’’, se desfășoară pe o perioadă de 20 de luni, între aprilie 2021 – decembrie 2022.

Pentru informații suplimentare:

Claudiu Dămoc, Specialist comunicare, telefon 0721.675758, E-mail: claudiu@rymd.ro

Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO –Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

,,Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă’’.

Media
No rating yet

Comments are closed.