Sova Lucian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013)

Domnul Lucian Şova:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată pentru avizare şi dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.11.

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu un amendament.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr.102 din 28 februarie 2013.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.22/141 din 9 aprilie 2013.

În urma dezbaterilor în şedinţa din 25 septembrie 2013, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de lege pentru adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă.

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 7 octombrie 2013, a hotărât retrimiterea la comisie, în vederea unei noi examinări şi întocmirii unui nou raport.

Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 11 iunie 2014.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 20 membri ai comisiei.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, atât specialişti din partea Ministerului Transporturilor, cât şi din partea Autorităţii Rutiere Române.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei, cu amendamente admise, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul proiect.

În raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Prezentul raport înlocuieşte raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere nr.4C/3/130/2013 din 26 septembrie 2013.

…………………………………………

Domnul Lucian Şova:

Vreau să menţionez că, într-adevăr, această ordonanţă de urgenţă, în forma ei iniţială, prevedea un sistem de autorizare care, pentru acest moment, nu putea fi aplicat decât cu preţul unor sacrificii din partea transportatorilor.

Din acest punct de vedere, am apreciat că sunt necesare o serie de amendamente, pe care le-am şi susţinut, de aşa manieră, încât, la această oră, atât ministerul, cât şi autoritatea rutieră, cât şi transportatorii sunt mulţumiţi cu ceea ce este acum în legea de aprobare a ordonanţei. Sper ca în viitor şi la celelalte acte normative din domeniul transporturilor rutiere să avem o colaborare tot atât de bună, atât cu ministerul, cât şi cu reprezentanţii transportatorilor.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.